Svensk engelsk översättare

Professionell svensk engelsk översättare inom juridik, ekonomi, medicin och teknik.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Översättning av dokument
 • Medicinska, juridiska, tekniska, finansiella dokument
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Översättningar av alla slag till 60 språk

Svensk engelsk översättning utförd av översättare med fackkompetens inom ditt område

Oavsett vilket språk du vill kommunicera på kan vårt världsomspännande nätverk av erfarna översättare med specialistkompetens inom nästan alla branscher hjälpa dig. Vi utför alla typer av översättningar, från översättning av en kort text till kvalificerad facköversättning eller auktoriserad, certifierad översättning från svenska till engelska. Vi har engelska översättare som oavsett ämnesområde och svårighetsgrad kan hjälpa dig!

Våra engelska översättare är branschspecialister

De engelska översättare som arbetar för oss är universitetsutbildade med minimum 5 års erfarenhet som översättare på fulltid. De har engelska som modersmål, bor och lever i England eller i ett land där den variant av engelska som du önskar att översätta till talas. Vi har utöver i England också översättare i Canada, USA, Australien, Nya Zeeland samt Sydafrika. Utöver att vara mycket duktiga lingvister är våra översättare dessutom branschspecialister och kan terminologin inom det ämnesområde de översätter.

Auktoriserad översättare från svenska till engelska

Vi utför också auktoriserad översättning från svenska till engelska direkt online. Finansiella och juridiska dokument och handlingar måste oftast översättas av en auktoriserad översättare eller en översättare som är certifierad i det land där översättningen skall användas (certifierad översättare är den engelska termen för vad vi i Sverige kallar auktoriserad översättare). Vi använder så långt möjligt översättare som är auktoriserade (certifierade) i det land där översättningen skall användas då du då slipper att notarisera översättningen hos Notarius Publicus.

Svensk engelsk översättare med kvalitetsgaranti ISO 17100

Att välja rätt översättningsbyrå är avgörande för ett bra resultat och historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller kvalitetscertifiering. Vi var en av de första översättningsbyråerna i Europa som blev kvalitetscertifierad och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001.

GDPR och Sekretess är för oss en självklarhet

Som kund hos oss kan du vara trygg, vi hanterar dina dokument på ett försvarligt sätt. Sekretess är för oss en självklarhet, men vi tecknar gärna sekretessavtal för uppdrag som specifikt kräver det. Vi följer den nya normen ISO 27000 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Önskar du en offert eller behöver du mer information?

Här kan du både få en offert och beställa en svensk engelsk översättning, klicka på PRISKALKYLATOR. Du kan betala för din engelska översättning med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad  översättningsbyrå och en del av The Translator Group ett globalt språkföretag. Vi utför tekniska översättningar, juridiska översättningar, medicinska översättningar, finansiella översättningar samt auktoriserade översättningar till engelska online.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>