The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Facköversättning och auktoriserad översättning av juridiska dokument

Professionell juridisk facköversättning med kvalitetsgaranti utförd av specialiserade juridiska översättare med djupgående ämneskompetens som kan den juridiska terminologin.

Våra översättare är specialister inom juridik och översätter endast till sitt modersmål. Vi använder översättningsminnen och översättningsverktyg och kan därför garantera ett konsekvent språkbruk. Den juridiska översättarens roll innebär att göra texten tillgänglig för en mottagare i ett annat juridiskt system och detta ställer höga krav på översättarens förståelse av de juridiska systemen i länderna vars språk han översätter till eller från. Våra juridiska översättare är inte enbart duktiga lingvister men har djupgående fackkunskap inom det juridiska området och är ofta översättare med bakgrund från advokatbyråer eller juridiska avdelningar på företag. Genom att anlita oss kan du vara säker på att få en professionell juridisk översättning av dina dokument en översättning som inte enbart är språkligt men också terminologiskt korrekt.

Auktoriserad juridisk översättning till 25 språk

Det behövs ofta en auktoriserad översättning när du ska översätta domar, avtal, årsredovisningar, betyg eller certifikat som ska vara juridiskt bindande dokument. Vi hjälper dig att översätta dokument som kräver juridisk giltighet och stämpel från en auktoriserad translator. Så långt möjligt använder vi översättare som är auktoriserade i mottagarlandet.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Kontakt

Du kan nå oss på Opens window for sending emaile-post dygnet runt året runt om du behöver information.

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår Opens internal link in current windowportal för en bindande online offert.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.