Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Behöver du översätta dokument och texter från engelska till svenska
Facköversättning och auktoriserad översättning till svenska

Professionell kvalitetsssäkrad översättning av dokument och texter från engelska till svenska. Facköversättning inom juridik, medicin, teknik och finans och auktoriserad översättning inom juridik och ekonomi från engelska till svenska ISO 17100.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå som utför kvalificerad översättning från engelska till svenska direkt online. Oavsett ämnesområde och projektstorlek så kan vi hjälpa dig med en kvalificerad översättning från engelska.

Med över 5 500 auktoriserade översättare (translatörer) och facköversättare globalt så kan vi hantera stora flerspråkiga översättningar inom både teknik, juridik, medicin och finans bl.a. från engelska till svenska. Hos oss får du kvalificerad hjälp med både stora projekt och mindre uppdrag och vi kan översätta dina texter och dokument från engelska till svenska eller utföra språkgranskning, textbearbetning eller korrekturläsning av dina egna texter.

Engelsk svenska facköversättare som också kan terminologin

När det gäller översättning av mer specialiserade texter så räcker det inte med att översättaren är flytande på källspråket och har målspråket som modersmål. Han/hon måste också har djupgående kunskaper inom det ämnesområde som skall översättas för att översättningen skall bli korrekt. Därför är våra översättare från engelska till svenska universitetsutbildade facköversättare med en djupgående kunskap och lång erfarenhet inom det fackområde som skall översättas.

Vi översätter följande typer av texter och dokument från engelska till svenska:

  • översättning av tekniska manualer och handböcker
  • översättning av domar, juridiska kontrakt och avtal
  • personalhandböcker
  • årsredovisningar och andra finansiella dokument
  • avhandlingar och uppsatser
  • företagsbroschyrer, katalogeroch hemsidor
  • vigselbevis, körkort, registerdokument mm.
  • medicinska journaler, utredningar, medicintekniska manualer mm.

Våra översättare översätter enbart till sitt modersmål

Modersmålsprincipen är en av grundstenarna och ett kvalitetskrav när det gäller professionell översättning. Principen bygger på att en översättare endast skall översätta till sitt modersmål. En översättare med engelska som modersmål översätter till engelskaa, en översättare med svenska som modersmål översätter till svenska etc. För att anses ha ett språk som modersmål så skall man ha vuxit upp och genomfört sin utbildning i ett land där språket är officiellt språk.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess. Vi följer reglerna i GDPR och ISO 27001 som reglerar dokumentsäkerhet strikt.

Önskar du en offert eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en svensk översättning, klicka på PRISKALKYLATOR.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla facköversättning och auktoriserad översättning från engelska direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>