The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Översätta dokument och texter från engelska till svenska - facköversättning och auktoriserad översättning till svenska

Vi översätter all typer av dokument och texter från engelska till svenska. Facköversättning inom juridik, medicin, teknik och finans och auktoriserad översättning inom juridik och ekonomi från engelska till svenska.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå som utför kvalificerad översättning från engelska till svenska direkt online. Oavsett ämnesområde och projektstorlek så kan vi hjälpa dig med en kvalificerad översättning från engelska.

Med över 5 500 auktoriserade översättare (translatörer) och facköversättare globalt så kan vi hantera stora flerspråkiga översättningar inom både teknik, juridik, medicin och finans bl.a. från engelska till svenska. Hos oss får du kvalificerad hjälp med både stora projekt och mindre uppdrag och vi kan översätta dina texter och dokument från engelska till svenska eller utföra språkgranskning, textbearbetning eller korrekturläsning av dina egna texter.

Engelsk svenska facköversättare som också kan terminologin

När det gäller översättning av mer specialiserade texter så räcker det inte med att översättaren är flytande på källspråket och har målspråket som modersmål. Han/hon måste också har djupgående kunskaper inom det ämnesområde som skall översättas för att översättningen skall bli korrekt. Därför är våra översättare från engelska till svenska universitetsutbildade facköversättare med en djupgående kunskap och lång erfarenhet inom det fackområde som skall översättas.

Vi översätter följande typer av texter och dokument från engelska till svenska:

 • översättning av tekniska manualer och handböcker
 • översättning av domar, juridiska kontrakt och avtal
 • personalhandböcker
 • årsredovisningar och andra finansiella dokument
 • avhandlingar och uppsatser
 • företagsbroschyrer, katalogeroch hemsidor
 • vigselbevis, körkort, registerdokument mm.
 • medicinska journaler, utredningar, medicintekniska manualer mm.

Våra översättare översätter enbart till sitt modersmål

Översättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet från engelska till svenska krävs att han/hon:

 • genomgått universitetsutbildning som översättare
 • enbart översätter inom det fackområde han/hon specialiserat sig på
 • enbart översätter till sitt svenska modersmål

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Kontakt

Du kan nå oss på Opens window for sending emaile-post dygnet runt året runt om du behöver information.

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår Opens internal link in current windowportal för en bindande online offert.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla facköversättning och auktoriserad översättning från engelska direkt över internet.