The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Svensk engelsk facköversättning utförd av universitetsutbildade översättare.

Professionell översättning av texter och dokument från svenska till engelska inom juridik, finans, medicin samt teknik utförd av översättare som kan ditt fackområde och terminologin.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå som utför professionell översättning från svenska till engelska där vi tar emot och levererar texter och dokument direkt över internet. Vi finns tillgängliga dygnet runt, året runt och med över 5 500 professionella översättare är vi en av branschens större översättningsbyråer och kan hantera mycket stora och flerspråkiga projekt. 

Auktoriserad svensk engelsk översättning en kvalitetsgaranti

Finansiella och juridiska texter och dokument skall oftast översättas av en auktoriserad översättare för att accepteras. Vi utför auktoriserad svensk engelsk översättning där vi tar emot och levererar översättningen direkt över internet. Vi strävar att hela tiden använda översättare som är auktoriserade eller certifierade i det land där översättningen skall användas och vi ber dig därför att vid beställning ange i vilket land översättningen skall användas.

Engelska facköversättare inom de flesta ämnesområden

Vi är en specialiserad online översättningsservice fokuserad på högkvalitativ översättning och facköversättning. Att våra översättare är universitetsutbildade facköversättare vilket innebär att de inte bara är lingvister utan att de också har djupgående kunskaper inom det fackområde de översätter. De engelska översättningar vi levererar är inte bara språkligt korrekta utan här har också en korrekt terminologi använts genomgående i dokumentet eller texten. Vi vill dock påpeka att det finns situationer där terminologin kan vara företagsspecifik och därför rekommenderar vi alltid att du, om det finns en terminologilista eller möjlighet att få referensmaterial, bifogar detta då det höjer detta kvaliteten på översättningen. 

Du får en offert på ditt uppdrag på under en minut, Opens internal link in current windowvisa offert och ofta kan vi leverera inom 24 timmar. Vi sänder en länk via e-post varifrån du kan ladda ned din översättning, har du beställt ett original så kommer detta med posten inom 2-5 dagar. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss, du når oss enklast via Opens window for sending emaile-post dygnet runt.

Vi översätter från svenska till engelska inom följande ämnesområden:

  • Allmänna översättningar
  • Tekniska manualer och handböcker
  • Juridiska avtal, kontrakt och texter
  • Marknadsföringsöversättningar, annonser, hemsidor, broschyrer
  • Översättning mellan svenska och engelska av personalhandböcker
  • Årsrapporter och andra finansiella dokument
  • Vetenskapliga artiklar och uppsatser, doktorsavhandlingar
  • Medicinska texter och dokument, patientjournaler
  • Företagsbroschyrer och kataloger
  • Vigselbevis, dopsbevis, betyg, CV och andra personliga handlingar

The Native Translator är en ISO1710 certiferad översättningsbyrå och en del av den Schweiz baserade The Translator Group. Vi är specialiserade i engelsk teknisk översättning, finansiell översättning, juridisk översättning, medicinsk översättning samt auktoriserad översättning till engelska.