Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Professionell kvalitetssäkrad översättning online

Behöver du hjälp med att snabbt, enkelt och professionellt översätta texter och dokument inom juridik, medicin, teknik eller finans ISO 17100? 

The Native Translator - vi kan språk och översättning! Professionell kvalitetssäkrad översättning av; tekniska, juridiska, medicinska och finansiella dokument och texter. Dina dokument översätts av facköversättare och auktoriserade översättare och du kan enkelt och smidigt beställa en proffesionell översättning direkt online. Våra översättare är universitetsutbildade med minimum 5 års arbetslivserfarenhet som professionella översättare på fulltid. De översätter självklart enbart till sitt modersmål och utöver det så bor och lever de ett land där språket talas för att de skall kunna följa med i och vara uppdaterade med den aldrig avstannande språkutvecklingen.

Auktoriserad översättning online

Här kan du beställa en auktoriserad översättning mellan 25 av de största språken inklusive svenska, engelska, tyska, franska, spanska arabiska mm. Vi översätter alla typer av dokument och du kan sända oss dokumenten i valfritt format, Word, PDF, tif etc. Du beställer översättningen direkt i översättningsportal men kom ihåg att du skall välja auktoriserad översättning och om du önskar att vi skall sända dig ett original. Vi vill också veta i vilket land översättningen skall användas.

Professionell facköversättning online

När du behöver en översättning av en text eller ett dokument inom juridik, finans, medicin eller teknik skall du kontakta oss. Våra översättare är specialiserade inom sina respektive ämnesområden och kan terminologin. De översätter dessutom endast till sitt modersmål så de översättningar vi genomför är en i alla avseenden professionella och levereras naturligtvis med kvalitetsgranti. Du kan beställa din översättning direkt i vår översättningsportal.

ISO 17100 en branschspecifik certifiering för översättningsbyråer

The Native Translator som är en del av The Translator Group är sedan 2010 en certifierad översättningsbyrå. ISO 17100 fokuserar, till skillnad från ISO 9000, inte enbart på den rent administrativa processen utan lägger stor vikt på att kvalitetssäkra själva översättningsprocessen. En del av den består av kravet på korrekturläsning, eller revision av alla översättningar. Denna skall göras av en översättare som har kompetens inom ämnesområdet och dessutom hos oss ha målspråket som modersmål något som är ett krav vi ställer på samtliga våra översättare. Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vi svarar nästan omgående, över hela världen

Med kontor i tre världsdelar finns det alltid project managers tillgängliga som kan hjälpa dig med din översättning, dag och natt. Vi garanterar att du har en offert inom ca 1 timme från det vi mottagit dina dokument. Laddar du upp dina dokument i vår portal så får du din offert omgående

Kontakt

Du kan nå oss på e-post dygnet runt året runt om du behöver information.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>