Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Översättning av broschyrer och produktkataloger

Översättning av flerspråkiga broschyrer och produktkataloger

Vi kan hjälpa dig med att ta fram en flerspråkig broschyr eller produktkatalog för print eller web. Med över 5 500 professionella facköversättare så kan vi hjälpa dig att förmedla ditt budskap på ett professionellt sätt oavsett om det är medicinska, tekniska produkter eller kanske en semester destination du skall marknadsföra. Är det en webkatalog som skall produceras så är vi rätt partner, vi har mycket stor erfarenhet av att producera material i XML.

Översättning av broschyrmaterial för turistindustrin

Det kan handla om en översättning av resekataloger från engelska till svenska om nya resmål i USA som ni vill göra mer tillgängliga för era kunder, eller en översättning av broschyrer från svenska till tyska för att era tyska turister ska känna sig välkomna och lätt kunna ta till sig det som ni vill förmedla? 

Översättning av teknisk dokumentation

Instruktionsböcker, manualer, för hemelektronik eller någon annan teknisk applikation, driftsinstruktion eller en online katalog. Vi kan hjälpa dig översätta produktkataloger, användarguider, instruktionsböcker, manualer, broschyrer och en lång rad andra tekniska dokument. 

Medicinska produktkataloger, bipacksedlar, förpackningar etc.

Vårt team av medicinska översättare är specialiserade inom medicinska översättningar vilket innebär att de i tillägg till att ha kvalifikation och lång erfarenhet som översättare också har studerat medicin och besitter en djupgående kunskap inom de olika grenarna av medicin, farmakologi, veterinärmedicin etc. och kan terminologin. Vi kan översätta fallstudier, vetenskapliga artiklar, medicinska broschyrer och många andra specialiserade dokument. 

Översättning med kvalitetsgaranti

Vi är certifierade enligt ISO 17100 och vårt arbete kontrolleras regelbundet av Austrian Standards som är certifierande auktoritet. Detta ger naturligtvis dig som kund en stor trygghet. Vår kvalitetsgaranti innebär att de översättningar vi utför är korrekta både språkligt och terminologiskt. En enkel presentation av hur våra kunder uppfattar oss presenterar vi löpande på vår hemsida i form av Trustpilot.

Önskar du en offert eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en facköversättning, klicka på PRISKALKYLATOR.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>