Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Professionell översättning av hemsidor

Översättning av hemsidor och Webb material.

Visste du att exporten ökar med 25% för företag som väljer att översätta sin hemsida till det språk som målgruppen talar?

Hemsidan är ofta den potentiella kundens första mötet med företaget och därför är det viktigt att göra ett bra första intryck. En dålig hemsida leder som oftast till man klickar vidare till första bästa konkurrent. Du har 7 sekunder på dig att fånga intresset säger statistiken!

Om du lyckas är det en mycket stor chans att besöket leder till ett köp eller i alla fall en ny kontakt. Om ditt företag dessutom riktar sig till utländska kunder är det oerhört viktigt att all information finns tillgänglig på besökarens modersmål och att denna information är språkligt felfri med en korrekt terminologi. Det finns undersökningar gjorda av bl.a. Common Sense Advisory, ett amerikanskt konsultföretag som visar på att i vissa språkliga områden bl.a. Frankrike, Japan m.fl. så riskerar du att över 70% av besökarna lämnar din hemsida om det inte finns en version på besökarens modersmål.

Behöver du hjälp med översättning av hemsidor?

Vi kan översätta din hemsida snabbt och smidigt, har stor erfarenhet av att översätta webbmaterial och våra texter är professionella och anpassade till den kundgrupp du önskar möta online. Vi kan även hjälpa till med att SEO anpassa dina online dokument och texter. Vi översätter allt från finansiella och juridiska hemsidor till medicinska och hemsidor med teknisk information.

Vilka språk ska du översätta din hemsida till?

Förutom språken dina kunder talar är det bra att tänka framåt. Vilka kundgrupper kommer du i framtiden att sälja till? Även om du inte har satt upp leveransstrukturen i ett land kan det vara bra att ha det landets språk på hemsidan. Dina produkter blir tillgängliga för den målgruppen och du får snabbt information om säljpotentialen på den lokala marknaden. Vi översätter hemsidor till över 25 språk och för alla branscher.

Vilken kompetens har The Native Translator's översättare?

Vi arbetar endast med universitetsutbildade översättare, översättare som har målspråket som modersmål och bor och lever i ett land där språket talas, detta för att de skall vara uppdaterade med den aldrig avstannande språkutvecklingen. Utöver att de är mycket duktiga lingvister och har lång erfarenhet som översättare så är de också branschspecialister och kan terminologin inom det ämnesområde de översätter.

Kontakt

Du kan nå oss på e-post dygnet runt året runt om du behöver information.

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår portal för en bindande online offert.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>