The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Billig kvalitets översättning - ISO 17100 certifierad översättningsbyrå.

Kvalitetsöversättning till marknadens bästa pris. 

Vi menar att vi levererar kvalitetsöversättningar till marknadens bästa priser. Tack vare att att vår verksamhet är helt internetbaserad har vi en lägre kostnadsbas en de flesta av våra konkurrenter och tack vare detta är vi också helt CO2 neutrala. Hos oss på The Native Translator kan du därmed få en kvalitetsöversättning av dina dokument billigt samtidigt som klimatpåverkan är minimal, vi har inga stora kontor som skall vämas upp, inga tjänstebilar och all vår personal arbetar online från sina hemmakontor.

Trots marknadens mest välutbildade översättare så är vår priser bland marknadens lägsta

Vi arbetar endast med universitetsutbildade översättare, översättare med en djupgående ämneskompetens och lång erfarenhet. De översätter naturligtvis endast till sitt modersmål därför att då är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som är av mycket hög kvalitet.

För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter till det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt modersmål

Marknadens bästa priser på auktoriserad översättning

Vi tror också att vi är billigast när det gäller auktoriserad översättning. Auktoriserad översättning är ett av våra fokusområden och tack vare de stora volymer av auktoriserad översättning som vi producerar så kan vi hålla priserna nede.

ISO 17100 en branschspecifik certifiering för översättningsbyråer

The Native Translator är som en av få översättningsbyråer verksamma i Skandinavien certifierade och det redan sedan 2010. Från 2015 enligt ISO 17100 som är den nya ISO standarden för översättningsbyråer. ISO 17100 fokuserar inte enbart på den rent administrativa processen utan lägger stor vikt på att kvalitetssäkra själva översättningsprocessen. En del av den består av kravet på korrekturläsning, eller revision av alla översättningar. Denna skall göras av en översättare som har kompetens inom ämnesområdet och dessutom hos oss ha målspråket som modersmål något som är ett krav vi ställer på samtliga våra översättare.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vi svarar nästan omgående, över hela världen

Med kontor i tre världsdelar finns det alltid projektledare tillgängliga som kan hjälpa dig med din översättning, dag och natt. Vi garanterar att du har en offert inom ca 1 timme från det vi mottagit dina dokument. Laddar du upp dina dokument i vår portal så får du din offert omgående

Kontakt

Du kan nå oss på Opens window for sending emaile-post dygnet runt året runt om du behöver information.

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår Opens internal link in current windowportal för en bindande online offert.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.