The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Auktoriserad översättare från svenska till engelska online

Våra engelska översättare är auktoriserade av Kammarkollegiet eller av motsvarande myndighet eller organisation i det land där du skall använda din översättning. Här kan du beställa en auktoriserad översättning från svenska till engelska enkelt och bekvämt online.

Finansiella och juridiska dokument som domar, kontrakt och avtal, registerdokument, betyg, intyg, diplom, anställningsbevis, personbevis, adoptionshandlingar etc. skall normalt sett översättas av en auktoriserad engelsk översättare. En auktoriserad översättare är en översättare som har måtte bevisa sin kompetens i ett prov inför Kammarkollegiet som är den myndighet som auktoriserar översättare i Sverige, den officiella titeln är auktoriserad translator. En auktoriserad översättning från svenska till engelska gjord av en svensk auktoriserad översättare accepteras oftast inte utomlands med mindre den stämplats av Notarius Publicus. Vi använder därför så lång möjligt alltid översättare som är auktoriserade i det land där översättningen skall användas för att du skall slippa besväret och kostnaden.

Våra auktoriserade översättare översätter enbart till sitt engelska modersmål

Beställer du en auktoriserad översättning från svenska till engelska hos The Native Translator så görs den av en översättare som är flytande på svenska men som har engelska som modersmål. Översättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som är av mycket hög kvalitet. Vi kräver av våra översättare att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • har minimum 5 års erfarenhet som översättare på heltid
  • enbart översätter till det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt modersmål

Kvalitetssäkrad översättning

The Native Translator som är en del av The Translator Group är sedan 2010 en certifierad översättningsbyrå och från 2015 enligt ISO 17100. ISO 17100 skiljer sig från ISO 9000 på så sätt att den inte enbart hanterar den rent administrativa processen utan lägger störst vikt på kvalitetssäkringen av översättningsprocessen.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vi svarar nästan omgående, över hela världen

Med kontor i tre världsdelar finns det alltid Project managers tillgängliga som kan hjälpa dig med din översättning, dag och natt. Vi garanterar att du har en offert inom ca 1 timme från det vi mottagit dina dokument.

Kontakt

Du kan nå oss på Opens window for sending emaile-post dygnet runt året runt om du behöver information.

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår Opens internal link in current windowportal för en bindande online offert.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla högkvalitetsöversättning och auktoriserad engelsk översättning direkt över internet.