Teknisk översättning The Native Translator

Teknisk facköversättning av handböcker, manualer, tekniska hemsidor, patent mm.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Tekniska facköversättningar
 • Specialistöversättare med teknisk utbildning
 • Modern terminologihantering med CAT
 • Tekniska översättningar av alla slag till 60 språk

Vi översätter alla typer av tekniska texter och dokument ISO 17100

När du behöver översätta tekniska dokument behöver du en översättare som har målspråket som modersmål och är en expert i ämnet. Våra tekniska facköversättare förstår tekniken i grunden och följer aktivt utvecklingen i just er bransch. Oavsett vilken typ av dokument du behöver hjälp med så har vi kompetensen. Vi översätter handböcker, manualer, tekniska hemsidor, patent, tekniska marknadsföringstexter mm. inom i stort sett alla teknikområden.

Så här arbetar våra tekniska översättare

Våra översättare är professionella tekniska facköversättare dvs. specialister inom sitt ämnesområde. De arbetar med CAT-verktyg och översättningsminnen för att dina texter ska bli homogena och konsekventa från det ena översättningstillfället till nästa. Vid längre samarbeten upprättar vi alltid kundspecifika översättningsminnen så att vi hela tiden använder just din terminologi i de texter vi översätter. När vi startar upp ett samarbete så är det därför mycket viktigt att vi får referensmaterial och ju mer material vi får, desto bättre kommer våra översättningar att vara.

Professionell teknisk översättning mellan 25 språk online

Här har du några av de språk som vi översätter till och från: Arabiska, baskiska, bulgariska, katalanska, kinesiska, danska, engelska, estniska, finska, franska, galiciska, grekiska, hindi, holländska, isländska, irländska, italienska, japanska, koreanska, kurdiska, lettiska, litauiska, maltesiska, norska, persiska, portugisiska, polska, rumänska, ryska, serbokroatiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, turkiska, tyska, ungerska.

Varför skall du välja The Native Translator för dina tekniska översättningar?

 1. Experter inom ditt område: Översättningsbyrå med tekniska facköversättare, våra översättare är inte bara duktiga lingvister med målspråket som modersmål utan också har gedigen kunskap inom olika sina respektive fackområden. Detta säkerställer att dina texter översätts korrekt och att adekvat terminologi används.

 2. Noggrannhet och Kvalitet: Vi strävar efter perfektion i varje översättning. Varje dokument granskas noggrant av våra kvalitetskontrollanter för att säkerställa att alla tekniska termer och begrepp översätts på ett korrekt sätt och att det slutliga resultatet uppfyller våra höga kvalitetsstandarder, ISO 17100.

 3. Sekretess och datasäkerhet: Vi förstår vikten av konfidentialitet inom dessa områden. Våra processer och plattformar är utformade för att säkerställa fullständig sekretess och säkerhet för dina dokument.

 4. Snabba punktliga leveranser: Vi förstår att tid är avgörande, speciellt inom dessa områden. Våra projektledare arbetar nära med dig för att fastställa realistiska tidslinjer och se till att översättningar levereras punktligt.

Kvalitetssäkrade tekniska översättningar som du kan lita på ISO 17100

Att välja rätt översättningsbyrå är avgörande för ett bra resultat och historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller kvalitetscertifiering. Vi var en av de första översättningsbyråerna i Europa som blev kvalitetscertifierad och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001. Läs mer om våra kvalitetscertifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Sekretess och datasäkerhet är vår etiska standard

GDPR förändrade 2018 det sätt som många hanterade personuppgifter på men det är inte bara personuppgifter som behöver sträng sekretess. Industrispionage är idag vardag och resultatet av många års forsknings och utvecklingsarbete kan lätt spolieras om känslig information inte hanteras ansvarsfullt. Vi lever upp till mycket höga krav på informationssäkerhet och följer riktlinjerna i ISO 27001..

Vill du beställa en teknisk översättning eller behöver du mer information?

Du kan få en offert och också beställa en teknisk facköversättning mellan något av de 25 språk vi hanterar direkt online i vår översättningsportal. Du betalar med ditt kreditkort över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning eller över PayPal. Om du som företag vill bli fakturerad eller om du har frågor så kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalificerad kvalitetssäkrad teknisk översättning direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>