Teknisk översättning The Native Translator

Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Teknisk facköversättning av handböcker, manualer, tekniska hemsidor, patent mm. till över 100 språk.

Vi översätter alla typer av tekniska texter och dokument ISO 17100

Oavsett vilken typ av dokument du behöver hjälp med så har vi kompetensen. Vi översätter handböcker, manualer, tekniska hemsidor, patent, tekniska marknadsföringstexter mm. inom i stort sett alla teknikområden.

Så här arbetar våra tekniska översättare

Våra översättare är professionella tekniska facköversättare dvs. specialister inom sitt ämnesområde. De arbetar med CAT-verktyg och översättningsminnen för att dina texter ska bli homogena och konsekventa från det ena översättningstillfället till nästa. Vid längre samarbeten upprättar vi alltid kundspecifika översättningsminnen så att vi hela tiden använder just din terminologi i de texter vi översätter. När vi startar upp ett samarbete så är det därför mycket viktigt att vi får referensmaterial och ju mer material vi får, desto bättre kommer våra översättningar att vara.

Vilken kompetens har The Native Translator's översättare?

Vi arbetar endast med universitetsutbildade översättare, översättare som har målspråket som modersmål och bor och lever i ett land där språket talas, detta för att de skall vara uppdaterade med den aldrig avstannande språkutvecklingen. Utöver att de är mycket duktiga lingvister och har lång erfarenhet så är de också branschspecialister och kan terminologin inom det ämnesområde de översätter.

Kvalitetssäkrad teknisk översättning ISO 17100

Som kvalitetscertifierad teknisk översättningsburå så lämnar vi självklart en kvalitetsgaranti på de översättningar vi genomför. Garantin innebär att våra texter är korrekta både språkligt och terminologiskt och skulle ett fel smugit sig in så rättar vi omgående utan extra kostnad. När det gälleer terminologi så är det viktigt att vi får tillgång till den terminologi som är bolagsspecifik om sådan existerar, annars använder vi standard terminologi som vi hämtar från våra terminologidatabaser.

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är naturligtvis alltid noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess, såväl våra översättare som projektledare och övrig administrativ personal är bundna av sekretessavtal.

Säker betalning online

Du kan betala för din italienska översättning med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

Vill du beställa en teknisk översättning eller behöver du mer information?

För mer information om kvalitetssäkrad teknisk översättning kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en teknisk översättning av ett dokument eller en text, klicka på PRISKALKYLATOR.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalificerad kvalitetssäkrad teknisk översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>