The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Vi översätter dina texter och dokument inom finans, juridik, medicin samt teknik från svenska till polska.

Auktoriserad översättning och facköversättning av texter och dokument från svenska till polska.

The Native Translator är en ISO 17100 kvalitetscertifierad översättningsbyrå specialiserad på kvalificerad facköversättning och auktoriserad översättning bl.a. från svenska till polska. Vi översätter allt från medicinska studier och patientjournaler till juridiska dokument som rättsprotokoll, kontrakt och avtal, tekniska manualer, databaser, pressmeddelanden, betyg, intyg, marknadsföringstexter, mm. från svenska till polska.

Våra översättare är universitetsutbildade branschspecialister med polska som modersmål.

Våra översättare är universitetsutbildade branschspecialister och kan terminologin inom det specifika ämnesområde de översätter. De har dessutom polska som modersmål och bor och lever i Polen för att hela tiden vara uppdaterade med den aldrig avstannande språkutvecklingen. Detta är viktigt därför att översättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar då de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar från svenska till polska av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter inom det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • är flytande på svenska men enbart översätter till sitt polska modersmål

Auktoriserad översättning från svenska till polska

Vi utför också auktoriserad översättning av juridiska och finansiella dokument och texter från svenska till polska. Vi använder då översättare som är auktoriserade av Justitieministeriet i Polen för att du inte skall behöva stämpla översättningen hos Notarius Publicus. En översättning gjord av en av Kammarkollegiet auktoriserad översättare från svenska till polska måste stämplas av N. P. för att översättningen skall accepteras i Polen. Det Notarius Publicus gör är endast att bekräfta att översättaren är auktoriserad i Sverige och detta behövs inte när översättningen är gjord av en översättare som är auktoriserad av Justitieministeriet i Polen.

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är naturligtvis noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Vår personal är bunden av ett sekretessavtal.

Säker betalning online

Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

För mer information kan ni kontakta oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.

Du får din offert och beställer också din översättning här direkt online « Opens internal link in current windowvisa offert »

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalificerad kvalitetssäkrad översättning till polska direkt över internet.