Professionell översättning från finska till svenska

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Översättning av dokument
 • Medicinska, juridiska, tekniska, finansiella dokument
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Översättningar av alla slag till 60 språk

Facköversättning och auktoriserad översättning från finska till svenska

Behöver du en kvalitetssäkrad översättning från finska till svenska? The Native Translator är en ISO 17100 kvalitetscertifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera högkvalitativ översättning av texter och dokument från bland annat finska till svenska direkt online. Vi översätter alla typer av dokument som avtal, pressmeddelanden, betyg, intyg, försäkringsdokument, bankhandlingar, domar, födelsebevis, patientjournaler, tekniska manualer, hemsidor mm.

Auktoriserad översättning från finska till svenska

Vi utför också auktoriserad översättning av juridiska och finansiella dokument och texter från finska till svenska. De översättare som vi använder är översättare auktoriserade av Kammarkollegiet i Sverige. Om översättningen görs av en i Finland auktoriserad översättare så måste den förses med en apostille hos Notarius Publius i Finland för att accepteras av myndigheter och domstolar i Sverige.

Våra översättare från finska till svenska är universitetsutbildade och arbetar branschspecifikt

Oavsett ämnesområde så kan vi hjälpa dig då vi tillhandahåller professionell facköversättning mellan finska och svenska inom ämnesområdena; finans, juridik, teknik samt medicin. Vi har översättare som är specialister inom respektive ämnesområde så oavsettom du behöver översätta ett kontrakt, en årsredovisning, ett tekniskt dokument eller en medicinsk doktorsavhandling så har vi kompetenta översättare tillgängliga.

Vi översätter bland annat följande typer av dokument från finska till svenska:

 • Juridiska dokument: Från avtal och kontrakt, betyg, domar och lagtexter, lagfarter, produktgarantier och licensavtal, kollektivavtal och anställningsavtal, registerdokument samt dokument för upphandlingar.
 • Finansiella dokument: Årsredovisningar, delårsrapporter, fondprospekt och andra finansiella dokument  – vi anpassar vi oss till dina specifika översättningsstandarder (terminologi, stil, formatering) för att försäkra oss om att du ska få översättningar av hög kvalitet och att dina texter förstås av mottagare i Sverige.
 • Medicinska facktexter: Avhandlingar, bipacksedlar, medicinska studier, vetenskapliga artiklar, patientjournaler,  och medicin-tekniska broschyrer – vi är ISO 17100 certifierade och specialiserade på medicinsk och medicin-teknisk översättning.
 • Teknisk dokumentation: Bruksanvisningar, datablad, patent , serviceinformation och tekniska broschyrer – vi behärskar den specifika terminologin för att målinriktat översätta dina tekniska texter.

Kvalitetssäkrad översättning från finska till svenska ISO 17100

Som ISO 17100 certifierad översättningsbyrå så lämnar vi kvalitetsgaranti på de översättningar från finska till svenska som vi genomför. Garantin innebär att översättning är språkligt och terminologiskt korrekt och skullle ett fel smugit sig in så rättar vi omgående utan kostnad.

Sekretess är vår etiska standard

Vi har en bred kundbas av internationella bolag, advokat och revisionsbyråer så vi har vi stor erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information. Som kund hos The Native Translator kan du alltid vara trygg med att vi hanterar dina dokument med högsta sekretess och vi följer kraven i ISO 27001 som hanterar dokumentsäkerhet strikt. Vi tecknar gärna separata sekretessavtal för de uppdrag som kräver det.

Vill du beställa en översättning från finska till svenska eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en översättning av ett dokument eller en text från finska, klicka på PRISKALKYLATOR. Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalificerad kvalitetssäkrad bl.a. finsk översättning direkt över internet. 

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>