Professionell översättare från svenska till tyska inom juridik, finans, medicin och teknik

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Översättning av dokument
 • Medicinska, juridiska, tekniska, finansiella dokument
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Översättningar av alla slag till 60 språk

Kvalitetssäkrad översättning av texter och dokument från svenska till tyska ISO 17100

Vi utför kvalificerad översättning av dokument och texter från svenska till tyska inom finans, juridik, medicin och teknik. Våra översättare är facköversättare och auktoriserade översättare med tyska som modersmål, de är specialiserade inom det ämnesområde de översätter och kan terminologin. Som ISO 17100 certifierad översättningsbyrå så lämnar vi kvalitetsgaranti på våra översättningar.

Våra översättare är universitetsutbildade och översätter till sitt tyska modersmål.

Vi arbetar endast med universitetsutbildade översättare, översättare som har tyska som modersmål och bor och lever i ett land där tyska talas, detta för att de skall vara uppdaterade med den aldrig avstannande språkutvecklingen. Utöver att våra översättare är mycket duktiga lingvister och har lång erfarenhet så är de också branschspecialister och kan terminologin inom det specifika ämnesområde de översätter. Vi översätter till alla varianter av tyska såväl ”Hochdeutsch som Schweizerdeutsch.

Facköversättning av dokument från svenska till tyska

Oavsett ämnesområde så kan vi hjälpa dig då vi tillhandahåller professionell facköversättning mellan svenska och tyska inom ämnesområdena; finans, juridik, teknik, medicin samt marknadsföring och PR. Vi har översättare som är specialister inom respektive ämnesområde så oavsettom du behöver översätta ett kontrakt, en årsredovisning eller ett tekniskt dokument så har vi kompetenta översättare tillgängliga.

Auktoriserad översättning från svenska till tyska

Vi använder oss så lång möjligt av översättare som är auktoriserade i det land där översättningen skall användas. Därför behöver en översättning gjord av oss inte legaliseras av Notarius Publicus. I Tyskland använder vi oss av översättare med titeln beedigte Übersetzer. En beedigte Übersetzer motsvarar en svensk auktoriserad översättare men i Tyskland är det domstolarna som auktoriserar. För att kunna använda en översättning som gjorts av en svensk auktoriserad översättare i Tyskland så måste översättningen notariseras av Notarius Publicus i Sverige, den proceduren slipper man när översättningen görs i Tyskland av en beedigte Übersetzer.

Tysk översättning med kvalitetsgaranti ISO 17100

Vi är certifierade enligt ISO 17100 och vårt arbete kontrolleras regelbundet av en erkänd certifieringsorganisation. Detta ger naturligtvis dig som kund en stor trygghet. Vår kvalitetsgaranti innebär att de tyska översättningar vi utför är korrekta både språkligt och terminologiskt. En enkel presentation av hur våra kunder uppfattar oss presenterar vi löpande på vår hemsida i form av ProvenExpert, Trustpilot och Trustindex.

Sekretess och GDPR

Som kund hos oss kan du vara trygg, vi hanterar dina dokument på ett försvarligt sätt. Sekretess är för oss en självklarhet, men vi tecknar gärna sekretessavtal för uppdrag som specifikt kräver det. Vi följer normen ISO 27001 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Vill du beställa en tysk översättning eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en översättning av ett dokument eller en text till tyska, klicka på PRISKALKYLATOR.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå och en del av The Translator Group ett globalt språkföretag. Vi utför tekniska översättningar, juridiska översättningar, medicinska översättningar, finansiella översättningar samt auktoriserade översättningar till och från tyska.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>