Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Professionell ISO 17100 certifierad översättare från svenska till engelska

Facköversättning och auktoriserad översättning från svenska till engelska. Översättare med lång erfarenhet och med engelska som modersmål.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att tillhandahålla kvalificerad översättning bland annat till engelska direkt över internet. Våra översättare är universitetsutbildade professionella översättare med minimum 5 års yrkeserfarenhet och med engelska som modersmål.

Facköversättning till engelska inom juridik, finans, medicin och teknologi

Vi utför kvalificerad översättning inom ämnesområdena juridik, finans, medicin och teknologi. De översättare som vi använder för den här typen av uppdrag har självklart engelska som modersmål och specialistkunskaper inom det ämnesområde som de översätter. Exempel på uppdrag som vi utför är översättning av kontrakt och avtal, delårsrapporter, medicinska journaler, doktorsavhandlingar, hemsidor och manualer. Vi översätter från svenska till engelska men också från över 100 andra språk.

Auktoriserad översättning till engelska

En auktoriserad översättning är nödvändigt när det översatta dokumentet skall presenteras för en myndighet, universitet eller användas inom offentlig förvaltning. En auktoriserad översättning till engelska gjord av en i Sverige auktoriserad översättare accepteras inte utanför Sverige med mindre den förses med en apostille hos notarius publicus (för länder som undertecknat Haag konventionen) eller legaliseras hos UD för övriga länder. Vi eftersträvar därför alltid att använda översättare som är auktoriserade i det land där översättningen skall användas. Dokument som typiskt måste översättas av en auktoriserad översättare till engelska är; betyg och intyg, vigselbevis, domar, körkort etc. Vi har auktoriserade översättare till engelska i Australien, Canada, England, Irland, New Zeeland samt USA.

VÅRT LÖFTE TILL DIG SOM KUND

Kvalitetsgaranti

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll när det gäller certifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna som blev certifierad enligt EN-15038 den första för översättningsbyråer specifika certifieringen. När denna 2015 avlöstes av ISO 17100 var vi nummer 7 i Europa att bli certifierad enligt den nya ISO standarden. Utöver ISO 17100 så lever vi också upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001. 

Att beställa en översättning skall vara enkelt och smidigt

Vi eftersträvar att uppfattas som en ”intern resurs”, det skall vara lätt och smidigt att kontakta oss. Vi hanterar alla dokumenttyper och kan också hjälpa till med layoutarbete, vi har en egen DTP avdelning som hanterar den här typen av uppdrag. Kontakta oss för en offert.

Rätt pris på översättning

Vi tror att vi är en av de billigaste översättningsbyråerna verksamma i Sverige idag. Genom en effektiv organisation så har vi kunnat pressa våra priser utan att kompromissa på kvaliteten. Våra översättare är universitetsutbildade, har målspråket som modersmål och är kvalificerade facköversättare och auktoriserade översättare. Du kan få en snabb offert online.

Sekretess

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är en självklarhet för oss. Vid behov tecknar vi gärna ett NDA (sekretessavtal) med er som uppdragsgivare. 

Vill du beställa en engelsk översättning eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en översättning av ett dokument eller en text till engelska, klicka på PRISKALKYLATOR.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>