Trustpilot TrustScore 4.8

Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Översättningsbyrå spanska - The Native Translator, ISO 17100 certifierad

Här kan du beställa en facköversättning eller en auktoriserad översättning mellan spanska och 30 andra språk som svenska - spanska, engelska - spanska eller spanska - tyska och omvänt

Vi är en ISO 17100 kvalitetscertifierad översättningsbyrå specialiserad på översättning till och från spanska. Våra översättare har lång erfarenhet som översättare är universitetsutbildade och har naturligtvis målspråket som modersmål.

När du beställer en auktoriserad översättning från svenska till spanska hos oss så utförs den av en av det spanska utrikesdepartementet auktoriserad översättare, skall översättningen vara från spanska till svenska så är det en av Kammarkollegiet auktoriserad översättare som utför översättningen. Orsaken till detta är att en auktoriserad översättning generellt sett endast är giltig i det land där den utförs med mindre den får en apostille hos Notarius Publicus och i och med att vi alltid eftersträvar att använda översättare som är auktoriserade i det land där översättningen skall användas så slipper du den här processen och kostnaden.

En auktoriserad översättning är nästan alltid nödvändig när du skall översätta juridiska och finansiella texter och dokument. Exempel på dokument som måste översättas av en auktoriserad spansk översättare är: Aktieägaravtal, betyg, bodelningsavtal, bolagsstämmoprotokoll, domar, fullmakter, födelsebevis, gåvobrev, hyresavtal, hyreskontrakt, kompanjonsavtal, konsultavtal, köpeavtal, offerter, sekretessavtal, skillsmässodomar, skuldebrev, testamenten, uppdragsavtal, äktenskapsförord mm.

Auktoriserad översättning mellan spanska och över 30 språk

Här har du några av de språk som vi översätter till och från spanska: Arabiska, Baskiska, Bulgariska, Katalanska, Kinesiska, Danska, Engelska, Estniska, Finska, Franska, Galiciska, Grekiska, Hindi, Holländska, Isländska, Irländska, Italienska, Japanska, Koreanska, Kurdiska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Norska, Persiska, Portugisiska, Polska, Rumänska, Ryska, Serbokroatiska, Slovakiska, Slovenska, Svenska, Tjeckiska, Turkiska, Tyska, Ungerska.

Facköversättning till och från spanska inom juridik, finans, medicin och teknik

Vi utför också kvalificerad facköversättning mellan spanska och över 30 andra språk. Med facköversättning menar vi översättning som kräver att översättaren har djupgående kunskaper inom ämnet som översätts, det kan vara juridiska kunskaper eller t.ex. fackkunskap inom medicin.

Leveranstider för översättning till och från spanska

Då vi ofta har en mycket hög arbetsbelastning skall du räkna med ca: 1-3 dagar för en spansk översättning.

Här beställer du en översättning till eller från spanska

Du kan beställa både en facköversättning och en auktoriserad översättning till eller från spanska direkt online, ladda upp ditt dokument och gör beställningen direkt i vår översättningsportal.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning till och från spanska direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>