Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Kvalitetscertifierad översättningsbyrå polska

Facköversättning och auktoriserad översättning mellan polska och 30 andra språk

The Native Translator är en ISO 17100 kvalitetscertifierad översättningsbyrå för översättning till och från polska. Med fler än 5 500 professionella översättare i vårt nätverk har vi både kapacitet och kompetens att täcka hela ditt översättningsbehov bland annat till och från polska och det dygnet runt. I vårt globala nätverk av expertöversättare görs alla översättningar av språkexperter som endast översätter till sitt modersmål. De har en mycket god lingvistiska förmåga, dvs. förmåga att uttrycka sig i skrift, och är dessutom specialiserade inom en specifik bransch eller sektor och kan terminologin.

Är en auktoriserad översättning till eller från polska giltig både i Polen och Sverige?

När du beställer en auktoriserad översättning från svenska till polska hos oss så utförs den av en av det polska justitieministeriet auktoriserad översättare, skall översättningen vara från polska till svenska så är det oftast en av Kammarkollegiet auktoriserad översättare som utför översättningen. Orsaken till detta är att en auktoriserad översättning generellt sett endast är giltig i det land där den utförs med mindre den får en apostille hos Notarius Publicus och i och med att vi alltid eftersträvar att använda översättare som är auktoriserade i det land där översättningen skall användas så slipper du den här processen och kostnaden.

När behöver jag en auktoriserad översättning?

En auktoriserad översättning är nästan alltid nödvändig när du skall översätta juridiska och finansiella texter och dokument. Exempel på dokument som måste översättas av en auktoriserad polsk översättare är: Aktieägaravtal, betyg, bodelningsavtal, bolagsstämmoprotokoll, domar, fullmakter, födelsebevis, gåvobrev, hyresavtal, hyreskontrakt, kompanjonsavtal, konsultavtal, köpeavtal, offerter, sekretessavtal, skillsmässodomar, skuldebrev, testamenten, uppdragsavtal, äktenskapsförord mm.

Auktoriserad översättning mellan polska och över 30 språk

Här har du några av de språk som vi översätter till och från polska: Arabiska, Baskiska, Bulgariska, Katalanska, Kinesiska, Danska, Engelska, Estniska, Finska, Franska, Galiciska, Grekiska, Hindi, Holländska, Isländska, Irländska, Italienska, Japanska, Koreanska, Kurdiska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Norska, Persiska, Portugisiska, Rumänska, Ryska, Serbokroatiska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska, Turkiska, Tyska, Ungerska.

Facköversättning till och från polska inom juridik, finans, medicin och teknik

Vi utför också kvalificerad facköversättning mellan polska och över 30 andra språk. Med facköversättning menar vi översättning som kräver att översättaren har djupgående kunskaper inom ämnet som översätts, det kan vara juridiska kunskaper eller t.ex. fackkunskap inom ett teknologiområde.

Översättning till och från polska med kvalitetsgaranti ISO 17100

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller certifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna som blev kvalitetscertifierade och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi också upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001 samt standarden för betalningssäkerhet PCI Security Standards. Läs mer om våra certifieringar.

GDR och sekretess

Vi har en bred kundbas av internationella bolag, advokat och revisionsbyråer så vi har vi stor erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information. Som kund hos The Native Translator kan du alltid vara trygg med att vi hanterar dina dokument med högsta sekretess och vi följer kraven i ISO 27001 som hanterar dokumentsäkerhet strikt. Vi tecknar gärna separata sekretessavtal för de uppdrag som kräver det.

Här beställer du en översättning till eller från polska

Du kan beställa både en facköversättning och en auktoriserad översättning till eller från polska direkt online, ladda upp ditt dokument och gör beställningen direkt i vår översättningsportal.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning till och från polska direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>