The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Översättning av tekniska manualer, installationsanvisningar och bruksanvisningar till finska.

ISO certifierad teknisk översättningsbyrå.

Vi utför kvalificerad översättning av manualer, installationsanvisningar och bruksanvisningar till finska. Som ISO17100 certifierad teknisk översättningsbyrå så lämnar vi kvalitetsgaranti på de finska tekniska översättningar vi utför.

The Native Translator använder endast finska universitetsutbildade översättare

Vi arbetar endast med universitetsutbildade översättare, översättare som har finska som modersmål och bor och lever i Finland, detta för att de skall vara uppdaterade med den aldrig avstannande utvecklingen av språket. Utöver att de är mycket duktiga lingvister så har de också lång erfarenhet som tekniska översättare och är branschspecialister och kan terminologin inom det ämnesområde de översätter.

Terminologidatabaser

För att säkerställa att din översättning blir korrekt och att en korrekt terminologi används inom det dokument vi översätter men också mellan olika dokument så använder vi terminologidatabaser. För större och längre samarbeten upprättar vi naturligtvis gärna kundspecifika terminologidatabaser.

Norsk teknisk översättning med kvalitetsgaranti

Vi är certifierade enligt ISO17100 och vårt arbete kontrolleras regelbundet av Austrian Standards som är certifierande auktoritet. Detta ger naturligtvis dig som kund en stor trygghet. Vår kvalitetsgaranti innebär att de norska översättningar vi utför är korrekta både språkligt och terminologiskt. En enkel presentation av hur våra kunder uppfattar oss presenteras löpande av Trustpilot på våra hemsidor.

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess, och därför arbetar all vår personal under sekretessavtal.

Säker betalning online

Du kan betala för din översättning med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

Offert och kontaktinformation

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på Opens external link in new windowe-post.

Du kan få din offert och också beställa också din finska översättning här direkt online « Opens internal link in current windowvisa offert »

The Native Translator är en ISO17100 certifierad teknisk översättningsbyrå och en del av The Translator Group ett globalt språkföretag. Utöver tekniska översättningar utför vi också juridiska översättningar, medicinska översättningar, finansiella översättningar samt auktoriserade översättningar till och från finska.