Översättning av manualer, installationsanvisningar och bruksanvisningar till engelska

Översättning av tekniska manualer, bruksanvisningar och handledningar till engelska

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Tekniska facköversättningar
 • Specialistöversättare med teknisk utbildning
 • Modern terminologihantering med CAT
 • Tekniska översättningar av alla slag till 60 språk

ISO 17100-certifierad teknisk översättningsbyrå för översättning till engelska

The Native Translator är en ISO 17100-certifierad teknisk översättningsbyrå som tillhandahåller tekniska översättningstjänster till engelska från över 60 språk. Vi är specialiserade på att översätta produkt-dokumentation, tekniska specifikationer, säkerhetsmanualer, patentansökningar, mjukvaru- och IT-dokumentation, utbildningsmaterial etc. Vi hjälper ledande företag inom olika sektorer - tillverkning, teknik, informationsteknologi, medicinteknik, bilindustri och energi - att kommunicera komplex teknisk information effektivt och korrekt på engelska.

The Native Translator använder enbart universitetsutbildade engelska översättare

Teknisk översättning är komplex till sin natur och kräver djupgående teknisk kunskap. Med hjälp av ett team av högkvalificerade engelska lingvister, producerar vi översättningar som kännetecknas av noggrannhet, precision och konsistens.

Våra översättare är branschspecialister och kan terminologin inom det ämnesområde de översätter och de följer ISO 17100:2015 kvalitetsstandarder för att säkerställa en hög kvalitet. De är universitetsutbildade och har engelska som modersmål och bor och lever i ett engelsktalande land, detta för att de skall vara uppdaterade med den aldrig avstannande språkutvecklingen.

Professionell teknisk översättning till engelska från 25 språk online

Vi utför teknisk översättning till engelska från bland annat följande språk: Arabiska, baskiska, bulgariska, danska, estniska, fillipinska, finska, franska,  grekiska, hindi, indonesiska, isländska, irländska, italienska, japanska, kinesiska, koreanska, kurdiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, norska, persiska, portugisiska, polska, rumänska, ryska, serbokroatiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, thailändska, tjeckiska, turkiska, tyska, ungerska.

Terminologidatabaser - varumärkes- och branschterminologi

Innan vi startar ett översättningsprojekt så vill vi att du sänder oss de termer som du önskar att vi skall använda så att våra översättare redan innan vi startar med projektet kan förbereda en databas med den terminologi som är rätt för ditt företag.

När vi upprättar en kundspecifik terminologidatabas så gör vi det för att säkerställa att korrekt terminologi används konsekvent inom hela det dokument vi skall översätta här och nu men också mellan olika dokument och i framtida översättningsuppdrag.

Desktop publishing - en viktig del i teknisk översättning

Få dina tekniska dokument översatta och levererade i det format du önskar genom våra lösningar för Desktop Publishing (DTP). Vårt team för Desktop Publishing kan smidigt bearbeta nästan alla format som återfinns inom den tekniska arenan, inklusive FrameMaker, InDesign, AutoCAD, grafik och ritningar, och kan skapa tekniska illustrationer för att optimera ditt innehåll.

Kvalitetssäkrade tekniska översättningar till engelska som du kan lita på ISO 17100

Att välja rätt översättningsbyrå är avgörande för ett bra resultat och historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller kvalitetscertifiering. Vi var en av de första översättningsbyråerna i Europa som blev kvalitetscertifierad och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001. Läs mer om våra kvalitetscertifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Sekretess och datasäkerhet är vår etiska standard

GDPR förändrade 2018 det sätt som många hanterade personuppgifter på men det är inte bara personuppgifter som behöver sträng sekretess. Industrispionage är idag vardag och resultatet av många års forsknings och utvecklingsarbete kan lätt spolieras om känslig information inte hanteras ansvarsfullt. Vi lever upp till mycket höga krav på informationssäkerhet och följer riktlinjerna i ISO 27001..

Vill du beställa en teknisk översättning till engelska eller behöver du mer information?

Du kan få en offert och också beställa en teknisk facköversättning till engelska från något av de 25 språk vi hanterar direkt online i vår översättningsportal. Du betalar med ditt kreditkort över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning eller över PayPal. Om du som företag vill bli fakturerad eller om du har frågor så kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en ISO 17100-certifierad teknisk översättningsbyrå och en del av The Translator Group ett globalt språkföretag. Vi utför kvalitetssäkrade tekniska översättningar till och från engelska.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>