Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Professionell översättning av texter och dokument från tyska till svenska.

Vi översätter alla typer av texter och dokument inom juridik, finans och ekonomi, medicin samt teknik från tyska till svenska ISO 17100.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på bland annat kvalificerad facköversättning och auktoriserad översättning från tyska till svenska men också över 100 andra språk.

Vi lämnar kvalitetsgaranti på våra tyska översättningar

Kvaliteten på en översättning bestäms av tre viktiga faktorer; översättaren måste naturligtvis vara flytande på både käll- och målspråk, han/hon måste ha en mycket god fackkunskap inom det ämnesområde som skall översättas och till sist men inte minst översättarens lingvistiska förmåga dvs. förmåga att uttrycka sig i skrift måste vara mycket god.
Det finns inga genvägar, det går inte att producera en översättning av hög kvalitet om någon av dessa tre förutsättningar inte är uppfyllda. Därför använder vi endast universitetsutbildade professionella översättare med fackkompetens inom det område de översätter och de översätter naturligtvis endast till sitt svenska modersmål.

Terminologiarbetet en viktig del av översättningen

Våra översättare är sk. facköversättare dvs. specialister inom sitt område och arbetar med CAT-verktyg (Computer Aided Translation) och översättningsminnen för att dina texter ska bli homogena och konsekventa från det ena översättningstillfället till nästa. Vi upprättar kundspecifika översättningsminnen så att vi hela tiden använder din terminologi i de texter vi översätter. När vi startar upp ett samarbete så är det viktigt att vi får referensmaterial och ju mer material vi får från dig, desto bättre kommer våra översättningar att vara.

Översättning av alla typer av dokument från tyska till svenska

Vi översätter alla typer av dokument. Det kan vara juridiska texter, medicinska texter, tekniska manualer, medicinska studier, databaser, patientjournaler, avtal, pressmeddelanden, betyg, intyg, domar, webbtexter m. m. Inga dokumenttyper är främmande för oss.

Auktoriserad översättning från tyska till svenska

Juridiska och finansiella dokument samt t.ex. registerutdragm betyg, domar mm. skall i princip alltid översättas av en auktoriserad översättare. Vi utför auktoriserad översättning från tyska till svenska inom juridik och ekonomi, finans. Du kan beställa en auktoriserad översättning från tyska till svenska direkt online. När du beställer en auktoriserad översätt från tyska till svenska så kommer översättningen att utföras av en översättare som är auktoriserad av kammarkollegiet.

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är naturligtvis noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Vår personal är bunden av ett sekretessavtal.

Vill du beställa en översättning från tyska till svenska eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en översättning av ett dokument eller en text till eller från tyska, klicka på PRISKALKYLATOR.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalificerad kvalitetssäkrad tysk översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>