Professionell översättning från svenska till spanska inom juridik, medicin samt teknik

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Översättning av dokument
 • Medicinska, juridiska, tekniska, finansiella dokument
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Översättningar av alla slag till 60 språk

Auktoriserad översättning och facköversättning från svenska till spanska

The Native Translator är en av få i Skandinavien verksamma översättningsbyråer som är certifierade enligt ISO standarden ISO 17100. Vi är specialiserade på kvalificerad översättning, dvs. facköversättning och auktoriserad översättning bland annat från svenska till spanska. Vi utför auktoriserad översättning och specialiserad översättning inom finans, juridik, medicin och teknologi till spanska men också översättning av andra typer av texter som allmänna texter, brev och e-post.

Vi översätter allt från medicinska studier och patientjournaler till juridiska dokument som betyg, intyg, rättsprotokoll, kontrakt och avtal, tekniska manualer, databaser, pressmeddelanden, marknadsföringstexter, m.m. från svenska till spanska. Våra uppdrag varierar i det oändliga och inget uppdrag är för stort eller för litet.

Auktoriserad översättning från svenska till spanska

I de flesta länder kräver offentliga myndigheter och institutioner att offentliga dokument ska översättas av en auktoriserad översättare eller translator som är den korrekta titeln. Dokument som typiskt kräver en auktoriserad översättning är: Adoptionshandlingar, arvsdokument, betygsdokument, domar, dödsattester, fullmakter, födelseattester, kontrakt och avtal, lagfarter, registreringsbevis, vigselbevis osv.

Om du beställer en auktoriserad översättning till spanska så kommer vi att använda en översättare som är auktoriserad av Kammarkollegiet i Sverige alternativt översättare auktoriserad av det spanska utrikesdepartementet.

Vilken kompetens har The Native Translator's översättare?

De översättare som vi arbetar med är universitetsutbildade och har lång erfarenhet som översättare. De har spanska som modersmål, bor och lever i Spanien eller i ett land där den variant av spanska som du önskar att översätta till talas. De är dessutom branschspecialister och kan terminologin inom det ämnesområde de översätter.

Kvalitetssäkrad översättning från svenska till spanska ISO 17100

Att välja rätt översättningsbyrå är avgörande för ett bra resultat och historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller kvalitetscertifiering. Vi var en av de första översättningsbyråerna i Europa som blev kvalitetscertifierad och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001. Läs mer om våra kvalitetscertifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Sekretess och GDPR

Som kund hos oss kan du vara trygg, vi hanterar dina dokument på ett försvarligt sätt. Sekretess är för oss en självklarhet, men vi tecknar gärna sekretessavtal för uppdrag som specifikt kräver det. Vi följer normen ISO 27001 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Vill du beställa en översättning från svenska till spanska eller behöver du mer information?

Här kan du både få en offert och beställa en översättning av ett dokument eller en text till spanska, klicka på PRISKALKYLATOR. Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalificerad kvalitetssäkrad spansk översättning direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>