Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Professionell översättning från svenska till finska inom juridik, finans, medicin samt teknik

Auktoriserad översättning och facköversättning från svenska till finska

Vi översätter alla typer av texter och dokument från medicinska avhandlingar och patientjournaler till juridiska dokument som rättsprotokoll, avtal och kontrakt, tekniska manualer, hemsidor pressmeddelanden, betyg, intyg, m.m.

Vilken kompetens har The Native Translator's finska översättare?

Vi arbetar endast med universitetsutbildade översättare, översättare som har finska som modersmål och bor och lever i Finland. Detta är viktigt för att de skall vara uppdaterade med den aldrig avstannande språkutvecklingen. Utöver att vara mycket duktiga lingvister och har lång erfarenhet så är de också branschspecialister och kan terminologin inom det ämnesområde de översätter.

Auktoriserad översättning av dokument från svenska till finska

Vi utför auktoriserad översättning av dokument till finska och du kan beställa din översättning direkt online. Vi urtför auktoriserad översättning av affärsplaner, finansiella rapporter, kontrakt och avtal, domar, bertyg mm. Vi använder översättare som är auktoriserade av Kammarkollegiet i Sverige och motsvarande myndighet i Finland.

Våra auktoriserade översättningar från svenska till finska accepteras av både banker, domstolar, myndigheter, notarer, skolor och universitet på Åland och i Finland.

Finsk översättning med kvalitetsgaranti ISO 17100

Att välja rätt översättningsbyrå är avgörande för ett bra resultat också när det gäller översättning till finska och historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller kvalitetscertifiering. Vi var en av de första översättningsbyråerna i Europa som blev kvalitetscertifierad och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001. Läs mer om våra kvalitetscertifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Sekretess en självklarhet

Som kund hos oss kan du vara trygg, vi hanterar dina dokument på ett försvarligt sätt. Sekretess är för oss en självklarhet, men vi tecknar gärna sekretessavtal för uppdrag som specifikt kräver det. Vi följer normen ISO 27001 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Vill du beställa en översättning från svenska till finska eller behöver du mer information?

Här kan du både få en offert och beställa en översättning av ett dokument eller en text till eller från finska, klicka på PRISKALKYLATOR. Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalificerad kvalitetssäkrad översättning till finska direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>