Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Översätt texter inom juridik, medicin samt teknik från svenska till engelska

Professionell facköversättning och auktoriserad översättning från svenska till engelska.

The Native Translator är en ISO 17100 kvalitetscertifierad översättningsbyrå. Med fler än 5 500 professionella översättare i vårt nätverk har vi både kapacitet och kompetens att täcka hela ditt översättningsbehov och det dygnet runt. Tack vare vårt globala nätverk av expertöversättare görs alla översättningar från svenska till engelska av språkexperter som endast översätter till sitt engelska modersmål. De har en mycket god lingvistiska förmåga, dvs. förmåga att uttrycka sig i skrift, och är dessutom specialiserade inom en specifik bransch eller sektor och kan terminologin. Vi översätter allt från medicinska avhandlingar och artiklar, patientjournaler, juridiska dokument som domar, rättsprotokoll, kontrakt och avtal, tekniska manualer, hemsidor pressmeddelanden, betyg, intyg från svenska till engelska.

Auktoriserad översättning från svenska till engelska

Vi utför också auktoriserad översättning av juridiska och finansiella dokument och texter till engelska. Vi använder då översättare som är auktoriserade i Australien/England/Kanada/USA beroende på var du skall använda din engelska översättning. Detta för att du inte skall behöva stämpla översättningen hos Notarius Publicus vilket du måste om översättningen görs av en i Sverige auktoriserad engelsk översättare. Det Notarius Publicus gör är endast att bekräfta att översättaren är auktoriserad och detta behövs inte när översättningen är gjord i mottagarlandet.

Så här säkrar vi korrekt terminologi i våra engelska översättningar

Våra översättare är så kallade facköversättare dvs. specialister inom sitt område och arbetar med CAT-verktyg (Computer Aided Translation) och översättningsminnen för att dina texter ska bli homogena och konsekventa från det ena översättningstillfället till nästa. Vi upprättar kundspecifika översättningsminnen så att vi hela tiden använder din terminologi i de texter vi översätter. När vi startar upp ett samarbete så är det viktigt att vi får referensmaterial och ju mer material vi får från dig, desto bättre kommer våra översättningar att vara.

Kvalitetssäkrad översättning från svenska till engelska ISO 17100

Vi lämnar kvalitetsgaranti på alla de översättningar vi utför. Vår kvalitetsgaranti baseras på vår ISO 17100 certifiering och innebär att vi garanterar professionell kvalitet på våra översättningar. The Native Translator var en av de första översättningsbyråerna som blev kvalitetscertifierade och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi också upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001 samt standarden för betalningssäkerhet PCI Security Standards. Läs mer om våra certifieringar.

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är naturligtvis noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Vår personal är bunden av ett sekretessavtal. Vi följer reglerna i ISO 27001 som reglerar informationssäkerhet strikt.

Önskar du en offert eller behöver du mer information?

Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning. Här får du en offert och du kan också beställa en översättning till engelska direkt i vår översättningsportal.

För mer information kan ni kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalificerad kvalitetssäkrad engelsk översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>