The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Översätt svenska till engelska, professionell översättning till engelska inom juridik, medicin samt teknik.

Vi översätter alla typer av texter och dokument från svenska till engelska, professionell facköversättning och auktoriserad översättning från svenska till engelska.

Vi översätter allt från medicinska avhandlingar och artiklar, patientjournaler, juridiska dokument som domar, rättsprotokoll, kontrakt och avtal, tekniska manualer, hemsidor pressmeddelanden, betyg, intyg, m.m.

Auktoriserad översättning från svenska till engelska

Vi utför också auktoriserad översättning av juridiska och finansiella dokument och texter till engelska. Vi använder då översättare som är auktoriserade i England/USA/Australien beroende på var du skall använda översättningen. Detta för att du inte skall behöva stämpla översättningen hos Notarius Publicus vilket du måste om översättningen görs av en i Sverige auktoriserad engelsk översättare. Det Notarius Publicus gör är endast att bekräfta att översättaren är auktoriserad och detta behövs inte när översättningen är gjord i mottagarlandet.

Så här säkrar vi korrekt terminologi i våra engelska översättningar

Våra översättare är sk. facköversättare dvs. specialister inom sitt område och arbetar med CAT-verktyg (Computer Aided Translation) och översättningsminnen för att dina texter ska bli homogena och konsekventa från det ena översättningstillfället till nästa. Vi upprättar kundspecifika översättningsminnen så att vi hela tiden använder din terminologi i de texter vi översätter. När vi startar upp ett samarbete så är det viktigt att vi får referensmaterial och ju mer material vi får från dig, desto bättre kommer våra översättningar att vara.

Våra engelska översättare är branschspecialister

De översättare som arbetar för oss är universitetsutbildade. De har engelska som modersmål, bor och lever i England eller i ett land där den variant av engelska som du önskar att översätta till talas. Vi har utöver i England också översättare i Canada, USA, Australien, Nya Zeeland samt Sydafrika. Utöver att vara mycket duktiga lingvister är våra översättare dessutom branschspecialister och kan terminologin inom det ämnesområde de översätter.

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är naturligtvis noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Vår personal är bunden av ett sekretessavtal.

Säker betalning online

Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

För mer information kan ni kontakta oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.

Du får din offert och beställer också din översättning här direkt online « Opens internal link in current windowvisa offert »

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalificerad kvalitetssäkrad engelsk översättning direkt över internet.