The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Översätt svenska till danska, professionell översättning till danska inom juridik, medicin samt teknik och marknadsföring.

Vi översätter alla typer av texter och dokument från svenska till danska, professionell facköversättning och auktoriserad översättning till danska.

Vi översätter allt från medicinska avhandlingar och patientjournaler till juridiska dokument som rättsprotokoll, avtal och kontrakt, tekniska manualer, hemsidor pressmeddelanden, betyg, intyg, m.m.

Så här arbetar våra översättare från svenska till danska

Våra översättare är professionella facköversättare dvs. specialister inom sitt ämnesområde. De arbetar med CAT-verktyg (Computer Aided Translation) och översättningsminnen för att dina texter ska bli homogena och konsekventa från det ena översättningstillfället till nästa. Vid längre samarbeten upprättar vi kundspecifika översättningsminnen så att vi hela tiden använder just din terminologi i de texter vi översätter. När vi startar upp ett samarbete så är det därför viktigt att vi får referensmaterial och ju mer material vi får, desto bättre kommer våra översättningar att vara.

Vilken kompetens har The Native Translator's översättare?

Vi arbetar endast med universitetsutbildade översättare, översättare som har danska som modersmål och bor och lever i Danmark, detta är viktigt för att de skall vara uppdaterade med språkutvecklingen. Utöver att vara mycket duktiga lingvister är de också branschspecialister och kan terminologin inom det ämnesområde de översätter.

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är naturligtvis alltid noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess och därför är all vår personal bundna av ett sekretessavtal.

Säker betalning online

Du kan betala för din översättning med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.

Du får din offert och beställer också din översättning här direkt online « Opens internal link in current windowvisa offert »

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalificerad kvalitetssäkrad dansk översättning direkt över internet.