Översätt spanska till svenska

Professionell översättning av dokument och texter från spanska till svenska

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Översättning av dokument
 • Medicinska, juridiska, tekniska, finansiella dokument
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Översättningar av alla slag till 60 språk

Auktoriserad översättning och specialiserad facköversättning från spanska till svenska

The Native Translator utför kvalificerad översättning från spanska till svenska inom de flesta fackområden. Vi översätter allt från finansiell information, kontrakt och avtal, patientjournaler, teknisk produktinformation, användarhandböcker, kreativt marknadsföringsmaterial, power-point-presentationer, webbinnehåll etc. och vi lämnar självklart kvalitetsgaranti på de översättningar vi levererar.

När behöver man en auktoriserad översättning?

I de flesta länder kräver offentliga myndigheter och institutioner att offentliga dokument ska översättas av en auktoriserad översättare eller translator som är den korrekta titeln. Dokument som typiskt kräver en auktoriserad översättning från spanska till svenska är: Adoptionshandlingar, arvsdokument, betygsdokument, domar, dödsattester, fullmakter, födelseattester, kontrakt och avtal, lagfarter, registreringsbevis, vigselbevis osv.

Auktoriserad översättning från spanska till svenska

Vi utför auktoriserad översättning från spanska till svenska av alla dokument som kräver en auktoriserad översättning. För alla auktoriserade översättningar till svenska använder vi med, få undantag, översättare auktoriserade av Kammarkollegiet i Sverige. En auktoriserad översättning stämplas, dateras och signeras av translatorn.

Professionell facköversättning från spanska till svenska

Vi erbjuder alla typer av översättningstjänster, oavsett om du vill översätta en årsrapport eller en medicinsk journal från spanska så levererar vårt team av översättare översättningar av högsta kvalitet som uppfyller dina behov. Juridiska avtal, säkerhetsrapporter, bruksanvisningar eller bipacksedlar, det är viktigt att dina texter är helt korrekta. Våra översättare ser till att innehållet blir rätt och att terminologin är konsekvent.

Varför skall du välja The Native Translator för dina översättningar från spanska?

 • Auktoriserad översättning: Vi utför auktoriserad översättning från spanska till svenska, översättningar av mycket hög kvalitet och i överensstämmelse med Kammarkollegiets "God Translatorssed". Varje översättning granskas noggrant av våra auktoriserade translatörer för att säkerställa att översättning i alla avseenden är korrekt innan den stämplas och signeras av translatören.

 • Facköversättning: Våra facköversättare är specialiserade inom områdena finans, juridik, medicin och teknik och har gedigen kunskap om terminologi och språkbruk inom sina respektive fackområden. De kan översätta även de mest komplexa och specialiserade texterna med precision.

 • Kvalitetskontroll: Varje översättning genomgår en rigorös kvalitetskontroll för att säkerställa att den uppfyller våra höga standarder för noggrannhet och språklig kvalitet i enlighet med ISO 17100.

Kvalitetssäkrad översättning från spanska till svenska ISO 17100

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller certifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna i Europa som blev kvalitetscertifierad och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001. Läs mer om våra kvalitetscertifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Sekretess och GDPR

GDPR förändrade 2018 det sätt som många hanterade personuppgifter på men det är inte bara personuppgifter som behöver sträng sekretess. Industrispionage är idag vardag och resultatet av många års forsknings och utvecklingsarbete kan lätt spolieras om känslig information inte hanteras ansvarsfullt. Vi lever upp till mycket höga krav på informationssäkerhet och följer riktlinjerna i ISO 27001.

Här kan du beställa en översättning från spanska till svenska

Du kan få en offert och också beställa en facköversättning eller en auktoriserad översättning från spanska till svenska direkt online i vår översättningsportal. Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning. Om du som företag vill bli fakturerad eller har frågor så kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att bl.a. leverera kvalitetssäkrad översättning från spanska till svenska direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>