Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Professionell översättning av dokument och texter från spanska till svenska.

Vi översätter alla typer av dokument och texter inom juridik, finans och ekonomi, medicin samt teknik från spanska till svenska. Facköversättning och auktoriserad översättning från spanska till svenska, ISO 17100 certifierad översättningsbyrå.

Kvaliteten på en översättning från spanska till svenska bestäms av tre viktiga faktorer; översättaren måste vara naturligtvis flytande på både svenska och spanska, hon/han måste ha en mycket god fackkunskap inom det ämnesområde som skall översättas och till sist men inte minst översättarens förmåga att uttrycka sig i skrift måste vara mycket god. Det finns inga genvägar, det går inte att producera en översättning av hög kvalitet om någon av dessa förutsättningar inte är uppfyllda. Därför använder vi endast universitetsutbildade översättare med fackkompetens inom det fackområde de översätter och de översätter naturligtvis endast till sitt svenska modersmål.

Vi översätter alla typer av dokument och texter från spanska till svenska

Vi översätter alla typer av dokument. Det kan vara finansiella och juridiska texter som kvartalsrapporter, årsredovisningar, kontrakt, registerdokument, betyg, intyg, domar, eller medicinska texter t.ex patientjournaler, medicinska studier, eller tekniska manualer, databaser, pressmeddelanden, webbtexter m. m. Inga dokumenttyper är främmande för oss.

Auktoriserad översättning från spanska till svenska

Officiella dokument som registerutdrag, domar, betyg, försäkrings och bankdokument måste normalt sett översättas av en auktoriserad översättare. Vi utför auktoriserad översättning från spanska till svenska av alla typer av dokument och texter.

Professionell facköversättning från spanska till svenska

Våra översättare är facköversättare dvs. specialister inom sitt område och arbetar med CAT-verktyg och översättningsminnen för att dina texter ska bli homogena och konsekventa från det ena översättningstillfället till nästa. När vi startar upp längre samarbeten upprättar vi kundspecifika översättningsminnen så att vi hela tiden använder din terminologi i de texter vi översätter. Då är det viktigt att vi får referensmaterial och ju mer material vi får från dig, desto bättre kommer våra översättningar att vara.

Översättning från spanska med kvalitetsgaranti

Som ISO 17100 certifierad översättningsbyrå så lämnar vi kvalitetsgaranti på alla våra översättningar vilket innebär att de översättningar vi levererar är korrekta både språkligt och terminologiskt.

Sekretess är vår etiska standard

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är naturligtvis noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Vår personal är bunden av ett sekretessavtal.

Vill du beställa en översättning från spanska till svenska eller behöver du först mer information?

Här kan du beställa en auktoriserad översättning eller kvalificerad facköversättning från spanska till svenska eller till något av de andra 30 språken där vi tillhandahåller kvalificerad översättning direkt online. Ladda upp ditt dokument så får du omgående både pris och en förväntad leveranstid i vår Översättningsportal.

För mer information kan ni kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalificerad kvalitetssäkrad spansk översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>