The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Professionell översättning av dokument och texter från norska till svenska.

Vi översätter alla typer av texter och dokument inom finans, ekonomi, juridik, medicin samt teknik och marknadsföring från norska till svenska

Kvaliteten på en norsk översättning bestäms av tre viktiga faktorer; översättaren måste vara naturligtvis flytande på både käll- och målspråk, hon/han måste ha en mycket god fackkunskap inom det ämnesområde som skall översättas och till sist men inte minst översättarens förmåga att uttrycka sig i skrift måste vara mycket god. Det finns inga genvägar, det går inte att genomföra en översättning av hög kvalitet om någon av dessa förutsättningar inte är uppfyllda. Därför använder vi alltid universitetsutbildade översättare med minimum 5 års yrkeserfarenhet och kompetens inom det fackområde de översätter och de översätter naturligtvis endast till sitt svenska modersmål.

Professionell facköversättning från norska till svenska

Våra översättare är specialister inom det ämnesområde de översätter och arbetar med CAT-verktyg och översättningsminnen (TM) för att dina texter ska bli homogena och konsekventa från det ena översättningstillfället till nästa. När vi startar upp längre samarbeten upprättar vi utan kostnad kundspecifika översättningsminnen så att vi hela tiden använder din terminologi i de texter vi översätter. Därför är det viktigt att vi får referensmaterial och ju mer material vi får från dig, desto bättre kommer våra översättningar naturligtvis att vara.

Vi översätter alla typer av dokument och texter från norska till svenska

Vi översätter alla typer av texter och dokument. Det kan vara finansiella, ekonomiska och juridiska texter som kvartalsrapporter, årsredovisningar, kontrakt, avtal, registerdokument, skilsmässodomar, eller medicinska texter t.ex patientjournaler, medicinska studier, doktorsavhandlingar eller tekniska manualer, systemtexter, webbtexter m. m. Inga dokumenttyper är främmande för oss.

Sekretess är vår etiska standard

Vi hanterar dagligen mycket känslig information och är naturligtvis mycket noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Vi upprättar gärna ett NDA med kunder som så önskar. All vår personal är bunden av ett sekretessavtal.

Säker betalning online

Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

För mer information kan ni kontakta oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.

Du får din offert och beställer också din översättning här direkt online « Opens internal link in current windowvisa offert »

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalificerad kvalitetssäkrad norsk översättning direkt över internet.