The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Professionell översättning av texter och dokument från franska till svenska.

Vi översätter alla typer av dokument och texter inom juridik, finans och ekonomi, medicin samt teknik från franska till svenska

Kvaliteten på en översättning bestäms av tre viktiga faktorer; översättaren måste vara flytande på både käll- och målspråk, han/hon måste ha en mycket god fackkunskap inom det ämnesområde som skall översättas och till sist men inte minst översättarens lingvistiska förmåga dvs. förmåga att uttrycka sig i skrift måste vara mycket god. Det finns inga genvägar, det går inte att producera en översättning av hög kvalitet om någon av dessa förutsättningar inte är uppfyllda. Därför använder vi endast universitetsutbildade översättare med ämneskompetens inom det ämnesområde de översätter och de översätter naturligtvis endast till sitt modersmål svenska.

Professionell facköversättning från franska till svenska

Våra översättare är facköversättare dvs. specialister inom sitt område och arbetar med CAT-verktyg och översättningsminnen för att dina texter ska bli homogena och konsekventa från det ena översättningstillfället till nästa. När vi startar upp längre samarbeten upprättar vi kundspecifika översättningsminnen så att vi hela tiden använder din terminologi i de texter vi översätter. Då är det viktigt att vi får referensmaterial och ju mer material vi får från dig, desto bättre kommer våra översättningar att vara.

Vi översätter alla typer av dokument och texter från franska till svenska

Vi översätter alla typer av dokument. Det kan vara finansiella och juridiska texter som kvartalsrapporter, årsredovisningar, avtal, betyg, intyg, domar, eller medicinska texter t.ex patientjournaler, medicinska studier, eller tekniska manualer, databaser, pressmeddelanden, webbtexter m. m. Inga dokumenttyper är främmande för oss.

Sekretess är vår etiska standard

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är naturligtvis noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Vår personal är bunden av ett sekretessavtal.

Säker betalning online

Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

För mer information kan ni kontakta oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.

Du får din offert och beställer också din översättning här direkt online « Opens internal link in current windowvisa offert »

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalificerad kvalitetssäkrad fransk översättning direkt över internet.