Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Professionell översättning av dokument och texter från danska till svenska.

Vi översätter alla typer av texter och dokument inom finans, ekonomi och juridik, medicin samt teknik från danska till svenska

Kvaliteten på en dansk översättning bestäms av tre viktiga faktorer; översättaren måste vara naturligtvis flytande på både käll- och målspråk, hon/han måste ha en mycket god fackkunskap inom det ämnesområde som skall översättas och till sist men inte minst översättarens förmåga att uttrycka sig i skrift måste vara mycket god. Det finns inga genvägar, det går inte att genomföra en översättning av hög kvalitet om någon av dessa förutsättningar inte är uppfyllda. Därför använder vi alltid universitetsutbildade översättare med minimum 5 års yrkeserfarenhet och fackkompetens inom det fackområde de översätter och de översätter naturligtvis endast till sitt svenska modersmål.

Professionell facköversättning från danska till svenska

Våra översättare är specialister inom det fackområde de översätter och arbetar med CAT-verktyg och översättningsminnen för att dina texter ska bli homogena och konsekventa från det ena översättningstillfället till nästa. När vi startar upp längre samarbeten upprättar vi utan kostnad kundspecifika översättningsminnen så att vi hela tiden använder din terminologi i de texter vi översätter. Därför är det viktigt att vi får referensmaterial och ju mer material vi får från dig, desto bättre kommer våra översättningar naturligtvis att vara.

Vi översätter alla typer av dokument och texter från danska till svenska

Vi översätter alla typer av texter och dokument. Det kan vara finansiella och juridiska texter som kvartalsrapporter, årsredovisningar, kontrakt, registerdokument, domar, eller medicinska texter t.ex patientjournaler, medicinska studier, avhandlingar eller tekniska manualer, systemtexter, pressmeddelanden, webbtexter m. m. Inga dokumenttyper är främmande för oss.

Sekretess är vår etiska standard

Vi hanterar dagligen mycket känslig information och är naturligtvis noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Vi upprättar gärna ett NDA med kunder som så önskar. All vår personal är bunden av ett sekretessavtal.

Säker betalning online

Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

Vill du beställa en översättning från danska till svenska eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en översättning av ett dokument eller en text till eller från danska, klicka på PRISKALKYLATOR.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalificerad kvalitetssäkrad dansk översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>