Trustpilot TrustScore 4.8

Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

ISO 17100 Kvalitetscertifierad översättningsbyrå

Har du höga kvalitetskrav, förväntar du att den översättning du får levererad är färdig att använda utan ytterligare bearbetning?

Om det är din förväntning så skall du låta en ISO 17100 kvalitetscertifierad översättningsbyrå genomföra din översättning. Kravlöshet kan inte driva ett kvalitetsarbete framåt och så inte heller i översättningsbranchen.

Vad skiljer en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå från andra översättningsbyråer?

ISO 17100 ställer krav på att både resurser och processer lever upp till vissa absolut nödvändiga kvalitetssäkrande åtgärder. Procedurer och krav som tillser att den färdiga översättningen lever upp till mycket högt ställda förväntningar. ISO 17100 ställer krav på allt från rekryteringsprocesser, erfarenhetsnivåer till hur själva översättningsrbetet skall utföras. Idag är det många översättningsbyråer som använder sig av maskinöversättning (inte att förväxla med CAD) dvs. översättning där hela översättningen genomförs maskinellt varefter man genomför en korrekturläsning. Den här typen av översättning är inte omfattad av ISO 17100 och om du har prövat att förstå instruktionen till en modern hushållsmaskin så vet du att det går lång tid innan den här typen av översättning kan användas när det ställs krav på kvalitet.

Är inte auktoriserad översättning en kvalitetsgaranti?

En auktoriserad översättning är självklart en kvalitetsgaranti. Men garantin omfattar endast rekryteringen av översättaren som för att bli auktoriserad har genomgått ett prov hos Kammarkollegiet eller motsvarande myndighet/organisation i utlandet. Vi vet alla att om vi skall skriva en viktig text så är det en god ide att låta den vila till morgondagen, läsa igenom den och göra de förändringar som du sannolikt kommer att upptäcka är nödvändiga. Ännu bättre blir texten om du låter någon annan som inte varit med att författa den gå igenom och komma med förslag till förbätteringar, då får du ett ännu bättre resultat och det är precis detta som är skillnaden mellan en vanlig översättning och en översättning gjord av en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå.

Vår beskrivning ovan är naturligtvis en förenkling men det vi försöker att säga är att kvalitet kommer inte av sig självt. Det faktum att en översättningsbyrå har gjort ansträngningen och tagit kostnaden att genomföra en ISO 17100 certifiering indikerar att detta är en översättningsbyrå som vill leva upp till mycket högt ställda kvalitetskrav och det är sannolikt därför som det endast är en handfull byråer i Norden som har genomfört en ISO 17100 certifiering.

Juridik, medicin, finans och teknologi - kan man använda samma översättningsbyrå för alla typer av texter?

De flesta översättningsbyråer är ganska små och har inte vare sig kunskaper eller de resurser som krävs för att hantera kvalificerad översättning inom alla dessa ämnesområden. Kvalificerad översättning handlar inte enbart om generella språkkunskaper utan i mycket hög grad om terminologi. Det är däför endast de större byråerna som The Narive Translator som med sina 5 500 översättare kan hantera specialiserade texter inom samtliga dessa ämnesområden.

Vi svarar nästan omgående, över hela världen

Med kontor i tre världsdelar finns det alltid projektledare tillgängliga som kan hjälpa dig med din översättning, dag och natt. Vi garanterar att du har en offert inom ca 1 timme från det vi mottagit dina dokument, laddar du upp dina dokument i vår översättningsportal så får du din offert på under en minut.

Kontakt

Du når oss på e-post dygnet runt året runt om du behöver mer information.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>