The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Engelska översättningsbyrån - The Native Translator, ISO 17100 certifierad

Här kan du beställa en auktoriserad översättning eller facköversättning mellan engelska och över 30 andra språk som svenska, - engelska, engelska - tyska eller franska - engelska och omvänt

Vi är en ISO 17100 kvalitetscertifierad översättningsbyrå specialiserad på översättning till och från engelska. När du beställer en auktoriserad översättning från svenska till engelska hos oss så utförs den, så långt möjligt, av en auktoriserad översättare som är auktoriserad i det land där översättningen skall användas. Vi har auktoriserade översättare till engelska i Australien, Canada, Nya Zeeland, Storbritannien och USA. Skall översättningen vara från engelska till svenska så är det en av Kammarkollegiet auktoriserad översättare som utför översättningen. Orsaken till detta är att en auktoriserad översättning är generellt sett endast giltig i det land där den utförs med mindre den får en apostille hos Notarius Publicus. Du behöver i stort sett alltid en auktoriserad översättning  när du skall översätta juridiska och finansiella texter och dokument. Exempel på dokument som måste översättas av en auktoriserad engelsk översättare är: Aktieägaravtal, betyg, bodelningsavtal, bolagsstämmoprotokoll, domar, fullmakter, gåvobrev, hyresavtal, hyreskontrakt, kompanjonsavtal, konsultavtal, köpeavtal, offerter, sekretessavtal, skuldebrev, testamente, uppdragsavtal, äktenskapsförord mm.

Auktoriserad översättning mellan engelska och över 30 språk

Här har du några av de språk som vi översätter till och från Engelska: Arabiska, Baskiska, Bulgariska, Katalanska, Kinesiska, Danska, Estniska, Finska, Franska, Galiciska, Grekiska, Hindi, Holländska, Isländska, Irländska, Italienska, Japanska, Koreanska, Kurdiska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Norska, Persiska, Portugisiska, Polska, Rumänska, Ryska, Serbokroatiska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska, Tyska, Turkiska, Ungerska.

Engelsk facköversättning inom juridik, finans, medicin och teknik

Vi utför också kvalificerad facköversättning mellan engelska och över 30 andra språk. Med facköversättning menar vi översättning som kräver att översättaren har djupgående kunskaper inom ämnet som översätts, det kan vara finansiella kunskaper eller t.ex. fackkunskap inom ett teknikområde.

Leveranstider för översättning till och från engelska

Då vi ofta har en mycket hög arbetsbelastning skall du räkna med ca: 1-3 dagar för en engelsk översättning.

Beställ en engelsk översättning online

Du kan beställa både en facköversättning och en auktoriserad översättning till eller från engelska direkt online, ladda upp ditt dokument och gör beställningen direkt i vår Öppnar intern länk i nuvarande fönsteröversättningsportal.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning till och från engelska direkt över internet.