Trustpilot TrustScore 4.8

Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Auktoriserad översättning av texter och dokument från kinesiska till svenska.

Auktoriserad översättning från kinesiska till svenska ISO 17100

Kvaliteten på en översättning bestäms av tre viktiga faktorer; översättaren måste naturligtvis vara flytande på både käll- och målspråk, han/hon måste ha en mycket god fackkunskap inom det ämnesområde som skall översättas och till sist men inte minst översättarens lingvistiska förmåga dvs. förmåga att uttrycka sig i skrift måste vara mycket god.
Det finns inga genvägar, det går inte att producera en översättning av hög kvalitet om någon av dessa tre förutsättningar inte är uppfyllda. Därför använder vi endast universitetsutbildade professionella kinesiska översättare med fackkompetens inom det område de översätter och de översätter naturligtvis endast till sitt svenska modersmål.

Auktoriserad översättning och facköversättning från kinesiska till svenska

Våra översättare är sk. facköversättare dvs. specialister inom sitt område och arbetar med CAT-verktyg (Computer Aided Translation) och översättningsminnen för att dina texter ska bli homogena och konsekventa från det ena översättningstillfället till nästa. Vi upprättar kundspecifika översättningsminnen så att vi hela tiden använder din terminologi i de texter vi översätter. När vi startar upp ett samarbete så är det viktigt att vi får referensmaterial och ju mer material vi får från dig, desto bättre kommer våra översättningar att vara.

Översättning av alla typer av dokument från kinesiska till svenska

Vi översätter alla typer av dokument. Det kan vara juridiska texter, medicinska texter, tekniska manualer, medicinska studier, databaser, patientjournaler, avtal, pressmeddelanden, betyg, intyg, domar, webbtexter m. m. Inga dokumenttyper är främmande för oss.

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är naturligtvis noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Vår personal är bunden av ett sekretessavtal.

Säker betalning online

Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

Vill du beställa en översättning från kinesiska till svenska eller behöver du mer information?

För mer information om kinesisk översättning kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en översättning av ett dokument eller en text från kinesiska, klicka på PRISKALKYLATOR.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalificerad kvalitetssäkrad kinesisk översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>