Översättning till spanska

Auktoriserad översättning och facköversättning till spanska

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Översättning av dokument
 • Medicinska, juridiska, tekniska, finansiella dokument
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Översättningar av alla slag till 60 språk

Här kan du beställa en professionell facköversättning eller auktoriserad översättning till spanska

The Native Translator utför högkvalitativ översättning till spanska av texter och dokument inom juridik, finans, medicin, teknik samt marknadsföring. Vi utför även auktoriserade översättningar från svenska till spanska och du kan beställa din översättning direkt här online.

Översättare till spanska med fackkompetens inom juridik, medicin och teknik

Samtliga våra översättare till spanska är facköversättare dvs. de har utbildning och eller lång arbetslivserfarenhet inom det fackområde de översätter. Detta är en förutsättning för en högkvalitativ översättning då översättaren måste behärska den specifika terminologin inom det fackområde han/hon översätter. Våra spanska översättare är också s.k. modersmålsöversättare dvs. de översätter endast till sitt modersmål och utöver detta kräver vi också att de skall bo i ett spansktalande land för att var uppdaterad med språkutvecklingen. Notera att den spanska som talas i Spanien inte är den samma som den som talas i t.ex Argentina och Mexico, men vi översätter till samtliga varianter av spanska, notera på din order till vilken variant vi skall översätta.

Vi översätter bland annat följande typer av dokument till spanska:

 • Juridiska dokument: Från avtal och kontrakt, domar och lagtexter, produktgarantier och licensavtal, kollektivavtal och anställningsavtal samt dokument för upphandlingar.
 • Finansiella dokument: Årsredovisningar, delårsrapporter, fondprospekt och andra finansiella dokument  – vi anpassar vi oss till dina specifika översättningsstandarder (terminologi, stil, formatering) för att försäkra oss om att du ska få översättningar av hög kvalitet och att dina texter förstås globalt.
 • Medicinska facktexter: Avhandlingar, bipacksedlar, medicinska studier, vetenskapliga artiklar, patientjournaler,  och medicin-tekniska broschyrer – vi är ISO 17100 certifierade och specialiserade på medicinsk och medicin-teknisk översättning.
 • Teknisk dokumentation: Bruksanvisningar, datablad, patent , serviceinformation och tekniska broschyrer – vi behärskar den specifika terminologin för att målgruppsinriktat översätta dina tekniska texter till och från spanska.

Auktoriserad översättning till spanska

Om du har en text som ska översättas till spanska och som ska uppvisas för en myndighet, domstol eller universitet så är det nästan alltid ett krav att det ska vara en auktoriserad översättning som är stämplad av en spansk översättare som är auktoriserad av Kammarkollegiet. I vissa situationer gäller särskilda krav på översättningen, såsom att den behöver legaliseras av UD eller förses med en apostille utfärdad av notarius publicus. Vi utför auktoriserad översättning till och från spanska inom juridik och ekonomi. Du beställer en auktoriserad översättning till spanska enkelt online.

Exempel på dokument som måste översättas till spanska av en auktoriserad översättare

 • Adoptionshandlingar
 • Akademiska meriter och diplom
 • Curriculum vitae och meritförteckningar
 • Dödsattester
 • Födelseattester
 • Kontrakt och avtal
 • Personbevis
 • Skilsmässoavtal/bevis
 • Testamenten och överlåtelsehandlingar
 • Utdrag ur belastningsregistret
 • Vigselbevis

Översättning av dokument till spanska med kvalitetsgaranti ISO 17100

Vi lämnar kvalitetsgaranti på våra spanska översättningar. The Native Translator är kvalitetscertifierad enligt ISO 17100 och ISO 20771 standarden för juridisk översättning. Vårt arbete kontrolleras var 24 månad av certifierande auktoritet för att säkra att vi följer kraven i våra certifieringar. Detta ger naturligtvis dig som kund en mycket stor trygghet. Du kan läsa mer om våra kvalitetscertifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi har en bred kundbas av internationella bolag, advokat och revisionsbyråer så vi har vi stor erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information. Som kund hos The Native Translator kan du alltid vara trygg med att vi hanterar dina dokument med högsta sekretess och vi tecknar gärna separata sekretessavtal för de uppdrag som kräver det.

Du beställer en översättning till spanska direkt online:

Du får en offert och beställer en spansk översättning direkt i vår översättningsportal.
När din översättning är klar så sänder vi en länk via e-post där du kan hämta din översättning. Har du beställt ett original så kommer detta med vanlig post och ofta inom 2 - 3 dagar.

Här kan du få mer information

Behöver du mer information så når oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en online ISO 17100 certifierad översättningsbyrå och en del av den Schweiz baserade The Translator Group ett globalt språkföretag.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>