The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Facköversättning och auktoriserad översättning till ryska

Översättning av tekniska, finansiella, juridiska och marknadsföringsdokument och texter till ryska.

Födelse attester, dops attester, vigselbevis, domar, betyg och andra intyg är exempel på dokument som vi översätter från svenska till ryska. Ofta måste dokument av den här typen översättas av en auktoriserad eller certifierad översättare för att vara accepteras. Kommersiella dokument som kontrakt och avtal hanteras också av oss direkt online då vi utför auktoriserade och certificerade översättningar från svenska och över 30 andra språk till ryska.

Ryska facköversättare

Våra ryska översättare är samtliga sk. facköversättare dvs. de har en utbildning eller professionell bakgrund inom det ämnesområde som de översätter. Detta är en förutsättning för korrekta översättningar, användandet av korrekt terminologi är essentiellt i en översättning och detta kan endast åstadkommas av en översättare med erforderlig ämneskunskap en sk. facköversättare.

Med facköversättare menas en person som inte enbart är lingvist – översättare utan också har en fackkunskap inom ett specifikt ämnes område, det kan vara ekonomi, teknik, IT eller t.ex. medicin. Bland våra översättare har vi geologer, läkare, forskare och ett stort antal andra yrkeskategorier. De har alla det gemensamt att de utöver att enbart översätta till sitt ryska modersmål också har en universitetsutbildning och lång erfarenhet både som översättare och inom sitt specifika kompetensområde.

Sekretess

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är naturligtvis alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är en självklarhet. All vår personal är bunden av sekretessavtal. Dina filer hanteras med krypterad filöverföring (SSL) via vår kundportal.

Säker betalning online

Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

Här får du din offert

Du har möjlighet att inom 1 minut få en offert av oss och kan också beställa din översättning direkt här online  « Opens internal link in current windowVisa offertOpens internal link in current window ». Vi garanterar en översättning på 3 A4-sidor eller 800 ord inom 24 timmar!

Kontaktinformationer

För ytterligare upplysningar når du oss dygnet runt via Opens window for sending emaile-post.

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på kvalitetssäkrad facköversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.