Facköversättning och auktoriserad översättning till ryska

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Översättning av dokument
 • Medicinska, juridiska, tekniska, finansiella dokument
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Översättningar av alla slag till 60 språk

Översättning av tekniska, finansiella, juridiska och medicinska dokument och texter till ryska.

Vi utför professionell översättning av finansiella, juridiska samt medicinska och tekniska dokument härunder LOI's, kontrakt, avtal, dopsattester, betyg, arbetsintyg, testamenten, CV, etc. till och från ryska. Vi översätter också tekniska dokument och texter som instruktioner, handledningar, manualer, handböcker samt patent dokument och ansökningar mellan ryska och svenska men också fler 30 andra språk. Kommersiella dokument som kontrakt och avtal hanteras också av oss direkt online då vi utför auktoriserade och certificerade översättningar från svenska och över 30 andra språk till och från ryska.

Vi översätter bland annat följande typer av dokument till och från ryska:

 • Juridiska dokument: Från avtal och kontrakt, domar och lagtexter, produktgarantier och licensavtal, kollektivavtal och anställningsavtal samt dokument för upphandlingar.
 • Finansiella dokument: Årsredovisningar, delårsrapporter, fondprospekt och andra finansiella dokument  – vi anpassar vi oss till dina specifika översättningsstandarder (terminologi, stil, formatering) för att försäkra oss om att du ska få översättningar av hög kvalitet och att dina texter förstås globalt.
 • Medicinska facktexter: Avhandlingar, bipacksedlar, medicinska studier, vetenskapliga artiklar, patientjournaler,  och medicin-tekniska broschyrer – vi är ISO 17100 certifierade och specialiserade på medicinsk och medicin-teknisk översättning.
 • Teknisk dokumentation: Bruksanvisningar, datablad, patent , serviceinformation och tekniska broschyrer – vi behärskar den specifika terminologin för att målinriktat översätta dina tekniska texter till och från ryska.

Auktoriserad översättning till och från ryska

Om du har en text som ska översättas till ryska och som ska uppvisas för en myndighet, domstol eller universitet så är det nästan alltid ett krav att det ska vara en auktoriserad översättning som är stämplad av en rysk översättare som är auktoriserad av Kammarkollegiet. I vissa situationer gäller särskilda krav på översättningen, såsom att den behöver legaliseras av UD eller förses med en apostille utfärdad av notarius publicus. Vi utför auktoriserad översättning till och från ryska inom juridik och ekonomi. Du beställer din auktoriserade översättning enkelt online.

Ryska facköversättare

Våra ryska översättare är samtliga sk. facköversättare dvs. de har en utbildning eller professionell bakgrund inom det ämnesområde som de översätter. Detta är en förutsättning för korrekta översättningar, användandet av korrekt terminologi är essentiellt i en översättning och detta kan endast åstadkommas av en översättare med erforderlig ämneskunskap en sk. facköversättare.

Med facköversättare menas en person som inte enbart är lingvist – översättare utan också har en fackkunskap inom ett specifikt ämnes område, det kan vara ekonomi, teknik, IT eller t.ex. medicin. Bland våra översättare har vi geologer, läkare, forskare och ett stort antal andra yrkeskategorier. De har alla det gemensamt att de utöver att enbart översätta till sitt ryska modersmål också har en universitetsutbildning och lång erfarenhet både som översättare och inom sitt specifika kompetensområde.

Översättning av dokument till och från ryska med kvalitetsgaranti ISO 17100

Vi lämnar kvalitetsgaranti på våra ryska översättningar. The Native Translator är kvalitetscertifierad enligt ISO 17100 och ISO 20771 standarden för juridisk översättning. Vårt arbete kontrolleras var 24 månad av certifierande auktoritet för att säkra att vi följer kraven i våra certifieringar. Detta ger naturligtvis dig som kund en mycket stor trygghet. Du kan läsa mer om våra kvalitetscertifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Sekretess

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är naturligtvis alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är en självklarhet. All vår personal är bunden av sekretessavtal. Dina filer hanteras med krypterad filöverföring (SSL) via vår kundportal.

Här får du din offert

Du har möjlighet att inom 1 minut få en offert av oss och kan också beställa din översättning till eller från ryska direkt online i vår översättningsportal. Du betalar med ditt kreditkort över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

För ytterligare upplysningar når du oss dygnet runt via e-post.

The Native Translator är en ISO 17100-certifierad översättningsbyrå specialiserad på kvalitetssäkrad facköversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>