Översättning till portugisiska

Facköversättning och auktoriserad översättning till portugisiska

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Översättning av dokument
 • Medicinska, juridiska, tekniska, finansiella dokument
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Översättningar av alla slag till 60 språk

Professionell översättning till portugisiska inom juridik, finans, teknik och medicin.

Vi översätter i princip alla typer av dokument från svenska till portugisiska. Juridiska dokument och texter, medicinska journaler, medicinska studier, patientjournaler, kontrakt och avtal, domar, tekniska manualer, pressmeddelanden, betyg, körkort, registreringsbevis, rättsprotokoll, webbtexter m.m. är exempel på texter som vi översätter till portugisiska åt företag, myndigheter men också privatpersoner.

Vi översätter bland annat följande typer av dokument till portugisiska:

 • Juridiska dokument: Från avtal och kontrakt, domar och lagtexter, produktgarantier och licensavtal, kollektivavtal och anställningsavtal samt dokument för upphandlingar.
 • Finansiella dokument: Årsredovisningar, delårsrapporter, fondprospekt och andra finansiella dokument  – vi anpassar vi oss till dina specifika översättningsstandarder (terminologi, stil, formatering) för att försäkra oss om att du ska få översättningar av hög kvalitet och att dina texter förstås globalt.
 • Medicinska facktexter: Avhandlingar, bipacksedlar, medicinska studier, vetenskapliga artiklar, patientjournaler,  och medicin-tekniska broschyrer – vi är ISO 17100 certifierade och specialiserade på medicinsk och medicin-teknisk översättning.
 • Teknisk dokumentation: Bruksanvisningar, datablad, patent , serviceinformation och tekniska broschyrer – vi behärskar den specifika terminologin för att målinriktat översätta dina tekniska texter till och från portugisiska.

Auktoriserad översättning till portugisiska

Tack vare vårt globala närverk av översättare kan vi utföra auktoriserad och certifierad översättning till portugisiska dygnet runt. När du beställer en översättning hos oss så väljer vi en översättare som är certifierad i Portugal eller Brasilien, beroende på var den skall användas, och därför behöver inte en översättning gjord hos oss notariseras eller legaliseras hos UD. När det gäller alla former av juridiska dokument som avtal, kontrakt, betyg, domar etc. samt de flesta typer av finansiella dokument så måste dessa i de flesta fall översättas av en auktoriserad översättare för att accepteras av motparten. Vi utför auktoriserad och certifierad översättning till portugisiska från de flesta stora språk.

Kvalitetssäkrad dokumentöversättning till portugisiska ISO 17100

Vi utför översättningar till mer än 100 olika språk varav 25 direkt online. Vi lägger mycket stor vikt vid översättningarnas kvalitet, och som en av de ledande globala översättningsbyråerna har vi möjlighet att arbeta med de bästa översättarna i branschen. Vi är kvalitetscertifierade enligt normen ISO 17100 och vårt arbete kontrolleras regelbundet av certifierande myndighet och detta ger naturligtvis dig som kund en mycket stor trygghet. Vi arbetar endast med universitetsutbildade översättare och de översätter naturligtvis endast till sitt portugisiska modersmål.

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi har en bred kundbas av internationella bolag, advokat och revisionsbyråer så vi har vi stor erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information. Som kund hos The Native Translator kan du alltid vara trygg med att vi hanterar dina dokument med högsta sekretess och vi tecknar gärna separata sekretessavtal för de uppdrag som kräver det.

Du beställer din översättning till portugisiska online:

Du får en offert och beställer din översättning direkt i vår översättningsportal.
När din översättning är klar så sänder vi en länk via e-post där du kan hämta din översättning. Har du beställt ett original så kommer detta med vanlig post och ofta inom 2 - 3 dagar.

Här kan du få mer information

Behöver du mer information så når oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en ISO 17100-certifierad online översättningsbyrå och en del av den Schweiz baserade The Translator Group.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>