The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Auktoriserad översättning och facköversättning från svenska till engelska

Professionell översättning till engelska inom juridik, finans, medicin och teknik. Du beställer din översättning här direkt online.

Som ISO 17100 certifierad översättningsbyrå lämnar vi kvalitetsgaranti på samtliga de översättningar som vi utför. Det innebär att de engelska översättningar som vi levererar är både språkligt och terminologiskt korrekta. Här skall dock noteras att vi kan ha behov av att få information om företagsspecifik terminologi då sådan finns.

Vi översätter all typer av dokument och texter inom teknik, juridik, finans och medicin från svenska till engelska. Som exempel kan vi nämna; domar kontrakt och avtal, födelsebevis, registerdokument, betyg, patientjournaler, manualer mm.

Facköversättning när du ställer krav på kvalité.

Våra engelska översättare är universitetsutbildade professionella facköversättare med kompetens inom just det fackområde de översätter dvs. de har utbildning alternativt lång arbetserfarenhet inom ämnesområdet. En högkvalitativ översättning kräver en korrekt terminologi och detta är omöjligt för en översättare utan ingående branschkunskap. När du beställer en översättning till engelska hos oss så väljer vi alltid en översättare som har engelska som modersmål och dessutom så ställer vi internt krav på att översättaren bor och lever i det land där språket talas för att vara uppdaterad med den språkutveckling som hela tiden sker. Vi översätter till både brittisk, australiensisk och amerikansk engelska.

Auktoriserad översättning till engelska

När du beställer en auktoriserad översättning till engelska hos oss så vill vi be dig att ange i vilket land den skall användas. Vi eftersträvar att alltid använda en översättare som är auktoriserad till engelska i landet där översättningen skall användas. Översättningen behöver därmed inte Opens external link in new windowlegaliseras hos UD och du behöver inte heller någon Opens external link in new windowApostille. Skall den användas i Sverige använder vi naturligtvis en av Kammarkollegiet i Sverige auktoriserad översättare till engelska.

Engelsk översättning inte bara från svenska

Vi utför professionell översättning till engelska av texter och dokument från de här listade språken men också från ytterliggare ca 100 språk inom vår företagstjänst; arabiska, nederländska, polska, bulgariska, italienska, finska, ungerska, tyska, franska, spanska, portugisiska, ryska, kinesiska, japanska, koreanska, norska och danska.

Här kan du beställa din engelska översättning - få en offert nu på under 1 minut!

Om du är en privat person och behöver hjälp med översättning eller kanske ett företag som enbart har ett mindre uppdrag då kan du få en offert och beställa översättningen här, när materialet är större använd gärna vår företagstjänst Opens external link in new windowThe Business Translator. Det tar 30s att få en offert, hela processen är anonym.

The Native Translator är en ISO-17100 certifierad online översättningsbyrå och en del av den Schweiz baserade The Translator Group ett globalt språkföretag.