Auktoriserad översättning och facköversättning till engelska

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Översättning av dokument
 • Medicinska, juridiska, tekniska, finansiella dokument
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Översättningar av alla slag till 60 språk

Professionell översättning till engelska inom juridik, finans, medicin och teknik ISO 17100

Som ISO 17100 certifierad översättningsbyrå lämnar vi kvalitetsgaranti på samtliga de översättningar som vi utför. Det innebär att de engelska översättningar som vi levererar är både språkligt och terminologiskt korrekta. Här skall dock noteras att vi kan ha behov av att få information om företagsspecifik terminologi då sådan finns.

Vi översätter all typer av dokument och texter inom teknik, juridik, finans och medicin från svenska till engelska. Som exempel kan vi nämna; domar kontrakt och avtal, födelsebevis, registerdokument, betyg, patientjournaler, manualer mm.

Facköversättning när du ställer höga krav på kvalitet.

Våra engelska översättare är universitetsutbildade professionella facköversättare med kompetens inom just det fackområde de översätter dvs. de har utbildning alternativt lång arbetserfarenhet inom ämnesområdet. En högkvalitativ översättning kräver en korrekt terminologi och detta är omöjligt för en översättare utan ingående branschkunskap. När du beställer en översättning till engelska hos oss så väljer vi alltid en översättare som har engelska som modersmål och dessutom så ställer vi internt krav på att översättaren bor och lever i det land där språket talas för att vara uppdaterad med den språkutveckling som hela tiden sker. Vi översätter till både brittisk, australiensisk och amerikansk engelska.

Vi översätter bland annat följande typer av dokument till engelska:

 • Juridiska dokument: Från avtal och kontrakt, domar och lagtexter, produktgarantier och licensavtal, kollektivavtal och anställningsavtal samt dokument för upphandlingar.
 • Finansiella dokument: Årsredovisningar, delårsrapporter, fondprospekt och andra finansiella dokument  – vi anpassar vi oss till dina specifika översättningsstandarder (terminologi, stil, formatering) för att försäkra oss om att du ska få översättningar av hög kvalitet och att dina texter förstås globalt.
 • Medicinska facktexter: Avhandlingar, bipacksedlar, medicinska studier, vetenskapliga artiklar, patientjournaler,  och medicin-tekniska broschyrer – vi är ISO 17100-certifierade och specialiserade på medicinsk och medicin-teknisk översättning.
 • Teknisk dokumentation: Bruksanvisningar, datablad, patent , serviceinformation och tekniska broschyrer – vi behärskar den specifika terminologin för att målgruppsinriktat översätta dina tekniska texter till och från engelska.

Auktoriserad översättning till engelska

När du beställer en auktoriserad översättning till engelska hos oss så vill vi be dig att ange i vilket land den skall användas. Vi eftersträvar att alltid använda en översättare som är auktoriserad till engelska i landet där översättningen skall användas. Översättningen behöver därmed inte legaliseras hos UD och du behöver inte heller någon apostille. Skall den användas i Sverige använder vi naturligtvis en av Kammarkollegiet i Sverige auktoriserad översättare till engelska.

Exempel på dokument som måste översättas till engelska av en auktoriserad översättare:

 • Adoptionshandlingar
 • Akademiska meriter och diplom
 • Curriculum vitae och meritförteckningar
 • Dödsattester
 • Födelseattester
 • Kontrakt och avtal
 • Personbevis
 • Skilsmässoavtal/bevis
 • Testamenten och överlåtelsehandlingar
 • Utdrag ur belastningsregistret
 • Vigselbevis

Engelsk översättning inte bara från svenska

Vi utför professionell översättning till engelska av texter och dokument från de här listade språken men också från ytterliggare ca 100 språk inom vår företagstjänst; Arabiska, bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, japanska, kinesiska, koreanska, lettiska, litauiska, nederländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, spanska, tjeckiska, turkiska, tyska, ungerska bara för att nämna några få av dem vi hanterar direkt online.

Översättning av dokument till engelska med kvalitetsgaranti ISO 17100

Vi lämnar kvalitetsgaranti på våra engelska översättningar. The Native Translator är kvalitetscertifierad enligt ISO 17100 och ISO 20771 standarden för juridisk översättning. Vårt arbete kontrolleras var 24 månad av certifierande auktoritet för att säkra att vi följer kraven i våra certifieringar. Detta ger naturligtvis dig som kund en mycket stor trygghet. Du kan läsa mer om våra kvalitetscertifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi har en bred kundbas av internationella bolag, advokat och revisionsbyråer så vi har vi stor erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information. Som kund hos The Native Translator kan du alltid vara trygg med att vi hanterar dina dokument med högsta sekretess och vi tecknar gärna separata sekretessavtal för de uppdrag som kräver det.

Du beställer en engelsk översättning direkt online:

Du får en offert och beställer en engelsk översättning direkt i vår översättningsportal.
När din översättning är klar så sänder vi en länk via e-post där du kan hämta din översättning. Har du beställt ett original så kommer detta med vanlig post och ofta inom 2 - 3 dagar.

Här kan du få mer information

Behöver du mer information så når oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en ISO 17100-certifierad online översättningsbyrå och en del av den Schweiz baserade The Translator Group ett globalt språkföretag.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>