The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Auktoriserad översättning och facköversättning till arabiska

Professionell översättning till arabiska av tekniska dokument, finansiella dokument, juridiska dokument samt medicinska texter.

Födelseattester, dopsattester, vigselbevis och domar är exempel på juridiska dokument som vi översätter. Den här typen av dokument måste alltid översättas av en auktoriserad eller certifierad översättare till arabiska för att accepteras. Utöver juridiska doukument och medicinska texter översätter vi också tekniska dokument som instruktioner, handledningar, manualer samt patentdokument och ansökningar till arabiska.

Auktoriserad översättning till arabiska

Våra översättare är samtliga sk. facköversättare dvs. de har en utbildning eller professionell bakgrund inom det ämnesområde som de översätter. Detta är en förutsättning för korrekta översättningar, användandet av korrekt terminologi är essentiellt i en översättning och detta kan endast åstadkommas av en översättare med erforderlig ämneskunskap. När de översatta dokumenten skall användas i officiella sammanhang använder vi av Kammarkollegiet auktoriserade översättare till arabiska.

Översättning till arabiska från svenska och 25 andra språk.

Vi utför kvalificerad översättning till arabiska från svenska men också från 25 andra språk som engelska, tyska, franska, ryska spanska m.fl.

Översättning med kvalitetsgaranti

Vi är certifierade enligt ISO17100 och vårt arbete kontrolleras av Austrian Standards som certifierande myndighet detta ger dig som kund en stor trygghet.Vi använder uteslutande universitetsutbildade översättare som naturligtvis endast översätter till sitt arabiska modersmål.

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är naturligtvis alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. 

För mer information kan ni kontakta oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.

Du får din offert och beställer också din översättning här direkt online « visa offert »

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalificerad kvalitetssäkrad dokumentöversättning till och från arabiska direkt över internet.