Översättning av tekniska manualer

Professionell översättning av tekniska manualer och instruktioner

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Tekniska facköversättningar
 • Specialistöversättare med teknisk utbildning
 • Modern terminologihantering med CAT
 • Tekniska översättningar av alla slag till 60 språk

Professionell översättning av broschyrer, handböcker, handledningar, manualer och patent

Professionell översättning förutsätter översättare som är duktiga lingvister men som också har kompetens inom det ämnesområde de översätter. Våra översättare är universitetsutbildade med relevant teknisk utbildning och de översätter endast till sitt modersmål sk. facköversättare. Det är oerhört viktigt att tekniska översättare har fackkunskap, kvaliten på en översättning definieras inte enbart av en korrekt grammatik och en i övrigt felfri text i övrigt utan inte minst av en korrekt terminologi.

Teknisk översättning handlar väldigt mycket om rätt terminologi

Vid all översättning är det med terminologin man börjar och för att den skall bli homogen igenom hela materialet så etablerar vi kundspecifika terminologidatabaser. Här behöver vi din hjälp, ni har kanske redan en terminologilista eller ett referensmaterial som vi kan använda som stöd. Vi uppdaterar våra översättningsminnen med din terminologi så att nästa gång du beställer en översättning så har vi den redan tillgänglig och samma terminologi används i det nya dokumentet.

Översättningsminnen och CAT-verktyg

Tekniken spelar en viktig roll i vårt översättningsarbete. Med så kallade CAT-verktyg säkerställer vi inte bara homogeniteten och kvalitetsnivån, utan kan även erbjuda våra kunder rabatter utifrån textens volym, antal repetitioner osv. Tekniken är till god hjälp men det är alltid våra översättare som har sista ordet. 

Teknisk översättning mellan alla stora språk

Vi översätter mellan de flesta stora språk och du kan beställa en översättning mellan de 25 största online och fler än 100 via vår företags tjänst t.ex: Arabiska, bosniska, bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, italienska, japanska, kinesiska, koreanska, kroatiska, lettiska, litauiska, nederländska, norska, persiska, portugisiska, rumänska, ryska, serbiska, slovakiska, spanska, thailändska, tigrinia, tjeckiska, turkiska, tyska m.fl

Vi kan hjälpa dig med en teknisk översättning oavsett branch

Om din produkt har en manual och du vill gå in på en ny marknad så kan vi hjälpa till att säkerställa att dina manualer blir tydliga på alla språk. Vi har erfarenhet inom de flesta brancher: fordonsindustri, hemelektronik, processindustri med mera.

Vi översätter dina manualer med kvalitetsgaranti

Vi lämnar kvalitetsgaranti på våra tekniska översättningar. The Native Translator är kvalitetscertifierad enligt ISO 17100. Vårt arbete kontrolleras var 24 månad av certifierande auktoritet för att säkra att vi följer kraven i våra certifieringar. Detta ger naturlgtvis dig som kund en mycket stor trygghet. Du kan läsa mer om våra kvalitetscertifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Sekretess och datasäkerhet vid teknisk översättning

GDPR förändrade 2018 det sätt som många hanterade personuppgifter på men det är inte bara personuppgifter som behöver sträng sekretess. Industrispionage är idag vardag och resultatet av många års forsknings och utvecklingsarbete kan lätt spolieras om känslig information inte hanteras ansvarsfullt. Vi lever upp till mycket höga krav på informationssäkerhet och följer riktlinjerna i ISO 27000.

Säker betalning online

Som företag vill du säkert bli fakturerad men mindre översättningsuppdrag kan du beställa direkt online. Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning. Du kan få en offert och också beställa en översättning direkt online i vår översättningsportal.

Behöver du mer information så når du oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad teknisk översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalificerad kvalitetssäkrad teknisk översättning direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>