Professionell översättning online

Professionell översättning online

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Översättning av dokument
 • Medicinska, juridiska, tekniska, finansiella dokument
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Översättningar av alla slag till 60 språk

Här kan du kan beställa en auktoriserad översättning eller en facköversättning direkt online

Med över 5 500 professionella översättare är vi bland de största översättningsbyråerna i Europa. Bland våra kunder finner du multinationella företag, advokatbyråer, myndigheter och organisationer men också många privatpersoner.

Du kan beställa en professionell översättning online inom följande fackområden:

 • Juridik – kontrakt, avtal, patent mm.
 • Finans och ekonomi – bokslut, börsmeddelanden etc.
 • Medicin – produkt information, labels, patient journaler, medicinsk-teknisk översättning
 • Teknik, teknologi – manualer, instruktioner, handböcker
 • Transport – export/import dokument, fakturor, letter of credit, bankgarantier, certifikat mm.
 • Turism – hotell information, flygbolag, hemsidor, broschyrer, system texter (boknings system)
 • Marknadsföring – annonser, broschyrer, hemsidor och annat web-baserat material

Oavsett vilken typ av text eller dokument du behöver översätta så har vi en professionell facköversättare som snabbt och korrekt kan hantera ditt material. Med facköversättare menas att man utöver att vara kompetent som översättare – lingvist också har djupgående ämnes kunskap inom ett specifikt fackområde, det kan vara juridik, ekonomi eller som exempel de översättare vi använder inom medicin som samtliga också har medicinsk bakgrund, några som läkare andra som biomedicinska analytiker. Du beställer din översättning snabbt och enkelt direkt online.

Auktoriserad översättare - en kvalitetsgaranti men också ofta ett krav

I vissa sammanhang så krävs det att en översättning är auktoriserad (svensk beteckning) eller certifierad. Detta innebär att den som översätter dokumentet är godkänd av en behörig myndighet i Sverige Kammarkollegiet. Auktoriserad translator är en skyddad yrkestitel för översättare med statlig auktorisation. De bekräftar översättningens korrekthet med en stämpel och sin signatur.

Reglerna skiljer från land till land och det är därför viktigt att alltid kontrollera vilka krav som ställs i det land där översättningen skall användas. I Europa gäller dock alltid en svensk auktoriserad översättning tack vare det europiska tjänstedirektivet, dock kan krävas att dokumentet förses med en apostille. Här kan du kan läsa mer om auktoriserad översättning.

Du kan direkt online beställa en auktoriserad översättning till 30 språk.

Vad krävs av en kvalitetsöversättning

Kvaliteten på en översättning definieras inte enbart av en korrekt grammatik och en text fri från stavfel. I en facktext är det minst lika viktigt att en korrekt terminologi används. Här bör man observera att denna ofta inte bara är ämnes specifik utan kan också vara och är ofta företags specifik. I många branscher använder de olika tillverkarna företags specifika namn på en produkt eller enhet. Därför använder vi företags specifika terminologi databaser vid de översättningar som kräver detta.

Våra översättare bor i landet där språket talas

Ett språk är inte statiskt, det utvecklas och förändras med tiden. Nya ord tillkommer och ”gamla” slutar att användas. Det är därför viktigt att en översättare inte bara är en ”modersmålsöversättare” dvs. en översättare som enbart översätter till sitt modersmål utan också att han eller faktiskt bor och lever i ett land där språket talas, för att kunna följa med i språkutvecklingen. Samtliga våra mer än 5 000 översättare lever upp till detta krav. Vill du veta mer om de krav vi ställer på våra översättare så kan du läsa mer här.

Kvalitetsgaranti

Som ISO 17100 certifierad översättningsbyrå så lämnar vi kvalitetsgaranti på alla våra översättningar det innebär att de översättningar vi genomför är korrekta både språkligt och terminologiskt.

Säker betalning online

Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning. Du kan få en offert och också beställa en översättning direkt online i vår översättningsportal.

Behöver du mer information så når du oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en ISO 17100-certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalificerad kvalitetssäkrad dokumentöversättning direkt online.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>