Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Professionell översättning till tyska

Här kan du beställa en auktoriserad översättning eller en kvalitetssäkrad facköversättning till tyska från över 100 språk.

The Native Translator är en av få i Skandinavien verksamma översättningsbyråer som är certifierade enligt ISO standarden ISO 17100. Vi är specialiserade på kvalificerad facköversättning och auktoriserad översättning till tyska inom finans, juridik, medicin och teknologi men också översättning av andra typer av texter som webtexter, allmänna texter t.ex. brev och e-post.

Auktoriserad översättning till tyska

Dokument som skall användas i officiella sammanhang t.ex. mot myndigheter, domstolar, universitet eller i samband med affärstransaktioner måste nästan alltid översättas av en auktoriserad översättare.
Att en översättare är auktoriserad innebär att han/hon har passerat en kvalitetskontroll hos en myndighet eller organisation t.ex. Kammarkollegiet i Sverige eller av domstolarna i Tyskland. Dokument som typiskt måste översättas av en auktoriserad översättare till tyska är; betyg, certifieringar, domar, kontrakt och avtal, personbevis, registreringsbevis och andra officiella dokument.

Facköversättning till tyska

Med facköversättning menar vi kvalificerad översättning inom t.ex. finans, juridik, medicin eller teknologi. Dvs. översättning som kräver en översättare med djupgående ämneskunskap. De översättare vi använder har ofta både universitetsstudier och praktisk arbetserfarenhet inom det ämnesområde de översätter. Vi översätter t.ex. tekniska manualer, instruktioner, handledningar, medicinska dokument som patientjournaler, bipacksedlar mm. till tyska.

Professionella översättningar till tyska från över 100 språk

Vi översätter texter och dokument till tyska från de flesta språk, bland dem arabiska, bulgariska, danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, kinesiska, koreanska, japanska, nederländska, norska, svenska, spanska, turkiska, rumänska, ungerska och ryska m.fl.

Detta får du när du beställer en översättning till tyska hos The Native Translator

Vi levererar en professionell översättning av högsta kvalitet där språkbruk och terminologi är korrekt. Vi eftersträvar också att så långt möjligt bibehålla samma layout som i originaldokumentet.
Våra översättare är professionella universitetsutbildade översättare med tyska som modersmål. De är dessutom specialiserade inom det ämnesområde de översätter och förstår texten och kan terminologin så oavsett om du beställer en medicinsk översättning, en kvalificerad teknisk eller en juridisk översättning till tyska så har vi översättare med rätt kompetens.
Om du behöver en auktoriserad översättning till tyska så använder vi en översättare som är auktoriserad i Tyskland, det finns dock undantag till exempel när en översättning skall legaliseras hos en ambassad eller ett konsulat. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 17100 och lämnar naturligtvis kvalitetsgaranti på de översättningar till tyska som vi utför.

ISO 17100 en branschspecifik certifiering

The Native Translator som är en del av The Translator Group är sedan 2010 en certifierad översättningsbyrå och från 2015 certifierad enligt ISO 17100. ISO 17100 lägger störst vikt på att kvalitetssäkra själva översättningsprocessen till skillnad från ISO 9000 som är en mer generell administrativ certifiering. Här kan du få mer information om kraven specificerade i ISO 17100.

Sekretess en självklarhet

Vi översätter mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Behöver du mer information eller vill du beställa en översättning till tyska?

Ladda upp ditt dokument här får du offert med både pris och förväntad leveranstid på en auktoriserad översättning eller kvalificerad facköversättning till tyska direkt online. Behöver du mer information så når du oss på e-post dygnet runt.

The Native Translator är en global översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning bl.a. till tyska direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>