Professionell översättning till turkiska

Professionell översättning till turkiska

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Översättning av dokument
 • Medicinska, juridiska, tekniska, finansiella dokument
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Översättningar av alla slag till 60 språk

Behöver du en auktoriserad översättning eller en kvalificerad facköversättning till turkiska?

The Native Translator är en av få i Skandinavien verksamma översättningsbyråer som är certifierade enligt ISO standarden ISO 17100, den ISO standard som är specifik för kvalitetssäkring av översättningsbyråer. Vi är specialiserade på kvalificerad översättning, dvs. facköversättning och auktoriserad översättning till över 100 språk bland annat till och från turkiska. Vi utför auktoriserad översättning och specialiserad översättning inom finans, juridik, medicin och teknologi till turkiska men också översättning av andra typer av texter som allmänna texter, hemsidor, brev och e-post.

Auktoriserad översättning till turkiska

Dokument som skall användas i officiella sammanhang t.ex. i kontakt med myndigheter, domstolar, universitet eller i samband med affärstransaktioner måste nästan alltid översättas av en auktoriserad översättare.
Att en översättare är auktoriserad innebär att han/hon har passerat en kvalitetskontroll hos en myndighet eller organisation t.ex. Kammarkollegiet i Sverige eller Justitieministeriet i Turkiet. Dokument som typiskt måste översättas till turkiska av en auktoriserad översättare är; betyg, certifieringar, domar, kontrakt och avtal, registreringsbevis och andra officiella dokument.

Facköversättning till turkiska

Med facköversättning menar vi kvalificerad översättning inom t.e.x finans, juridik, medicin eller teknologi. Dvs översättning som kräver en översättare med djupgående ämneskunskap inom det ämnesområde han/hon översätter. De översättare vi använder har ofta både universitetsstudier och praktisk arbetserfarenhet inom det ämnesområde de översätter. Vi översätter t.ex. tekniska manualer, instruktioner, handledningar, medicinska dokument som patientjournaler, bipacksedlar mm. till turkiska.

Professionella översättningar till turkiska från över 100 språk varav 25 online

Vi översätter texter och dokument till turkiska från de flesta språk, bland dem arabiska, danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, kinesiska, koreanska, japanska, nederländska, norska, polska, rumänska, ryska, svenska, spanska och tyska m.fl.

Våra översättare översätter enbart till sitt turkiska modersmål

Facköversättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du får en bättre översättning, en översättning som är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:
    •    genomgått universitetsutbildning som översättare
    •    enbart översätter till det fackområde han/hon specialiserat sig på
    •    enbart översätter till sitt turkiska modersmål

Detta får du när du beställer en översättning till turkiska hos The Native Translator

Vi levererar en professionell översättning av högsta kvalitet där språkbruk och terminologi är korrekt. Vi eftersträvar också att så långt möjligt bibehålla samma layout som i originaldokumentet.
Våra översättare är professionella universitetsutbildade översättare med turkiska som modersmål. De är dessutom specialiserade inom det ämnesområde de översätter och förstår texten och kan terminologin så oavsett om du beställer en medicinsk översättning, en kvalificerad teknisk eller en juridisk översättning till turkiska så har vi översättare med rätt kompetens.

Om du behöver en auktoriserad översättning så eftersträvar vi att göra den i det land där översättningen skall användas av en lokalt auktoriserad översättare, det finns dock undantag till exempel när en översättning skall legaliseras hos en ambassad eller ett konsulat. Beställer du en auktoriserad översättning till turkiska så kommer den alltid att göras i Turkiet och notariseras där.

ISO 17100 en branschspecifik certifiering

The Native Translator som är en del av The Translator Group är sedan 2010 en certifierad översättningsbyrå och från 2015 certifierad enligt ISO 17100. ISO 17100 lägger störst vikt på att kvalitetssäkra själva översättningsprocessen till skillnad från ISO 9000 som är en mer generell administrativ certifiering.

Sekretess en självklarhet

Som kund hos oss kan du vara trygg, vi hanterar dina dokument på ett försvarligt sätt. Sekretess är för oss en självklarhet, men vi tecknar gärna sekretessavtal för uppdrag som specifikt kräver det. Vi följer normen ISO 27001 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Behöver du mer information eller vill du beställa en översättning till turkiska?

Ladda upp ditt dokument här får du offert med både pris och förväntad leveranstid på en auktoriserad översättning eller kvalificerad facköversättning till turkiska direkt online. Behöver du mer information så når du oss på e-post dygnet runt.

The Native Translator är en global översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning bl.a. till turkiska direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>