Professionell översättning till polska

Professionell översättning till polska

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Översättning av dokument
 • Medicinska, juridiska, tekniska, finansiella dokument
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Översättningar av alla slag till 60 språk

Behöver du en auktoriserad översättning eller en kvalificerad facköversättning till polska?

The Native Translator är en av få i Skandinavien verksamma översättningsbyråer som är certifierade enligt ISO standarden ISO 17100, den ISO standard som är specifik för kvalitetssäkring av översättningsbyråer. Vi är specialiserade på kvalificerad översättning, dvs. facköversättning och auktoriserad översättning bl.a. till polska. Vi utför auktoriserad översättning och specialiserad översättning inom finans, juridik, medicin och teknologi till polska men också översättning av andra typer av texter som allmänna texter, hemsidor och marknadsföringstexter, brev och e-post till polska.

Auktoriserad översättning till polska

Dokument som skall användas i officiella sammanhang t.ex. mot myndigheter, domstolar, universitet eller i samband med affärstransaktioner måste nästan alltid översättas av en auktoriserad översättare.
Att en översättare är auktoriserad innebär att han/hon har passerat en kvalitetskontroll hos en myndighet eller organisation t.ex. Kammarkollegiet i Sverige eller Justitieministeriet i Polen. Dokument som typiskt måste översättas av en auktoriserad översättare till polska är; betyg, certifieringar, domar, kontrakt och avtal, registreringsbevis och andra officiella dokument.

Facköversättning till polska

Med facköversättning menar vi kvalificerad översättning inom t.e.x finans, juridik, medicin eller teknologi. Dvs översättning som kräver en översättare med djupgående ämneskunskap inom det ämnesområde han/hon översätter. De översättare vi använder har ofta både universitetsstudier och praktisk arbetserfarenhet inom det ämnesområde de översätter. Vi översätter t.ex. tekniska manualer, instruktioner, handledningar, medicinska dokument som patientjournaler, bipacksedlar mm.

Professionella översättningar till polska från över 100 språk varav 25 online

Vi översätter texter och dokument till polska från de flesta språk, bland dem arabiska, danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, kinesiska, koreanska, japanska, nederländska, norska, svenska, spanska, turkiska, tyska och ryska m.fl.

Våra översättare översätter enbart till sitt polska modersmål

Facköversättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du får en bättre översättning, en översättning som är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:
    •    genomgått universitetsutbildning som översättare
    •    enbart översätter till det fackområde han/hon specialiserat sig på
    •    enbart översätter till sitt polska modersmål

Detta får du när du beställer en översättning till polska hos The Native Translator

Vi levererar en professionell översättning av högsta kvalitet där språkbruk och terminologi är korrekt. Vi eftersträvar också att så långt möjligt bibehålla samma layout som i originaldokumentet.
Våra översättare är professionella universitetsutbildade översättare med polska som modersmål. De är dessutom specialiserade inom det ämnesområde de översätter och förstår texten och kan terminologin så oavsett om du beställer en medicinsk översättning, en kvalificerad teknisk eller en juridisk översättning till polska så har vi översättare med rätt kompetens.

Om du behöver en auktoriserad översättning så eftersträvar vi att göra den i det land där översättningen skall användas av en lokalt auktoriserad översättare, det finns dock undantag till exempel när en översättning skall legaliseras hos en ambassad eller ett konsulat. Om du beställer en auktoriserad  översättning till polska så använder vi nästan uteslutet en översättare som har polska som modersmål och som är auktoriserad av justitieministeriet i Polen.

ISO 17100 en branschspecifik kvalitetscertifiering

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller certifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna som blev kvalitetscertifierade och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi också upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001 samt standarden för betalningssäkerhet PCI Security Standards. Läs mer om våra certifieringar.

Sekretess en självklarhet

Vi har en bred kundbas av internationella bolag, advokat och revisionsbyråer så vi har vi stor erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information. Som kund hos The Native Translator kan du alltid vara trygg med att vi hanterar dina dokument med högsta sekretess och vi följer kraven i ISO 27001 som hanterar dokumentsäkerhet strikt. Vi tecknar gärna separata sekretessavtal för de uppdrag som kräver det.

Behöver du mer information eller vill du beställa en översättning till polska?

Ladda upp ditt dokument här får du offert med både pris och förväntad leveranstid på en auktoriserad översättning eller kvalificerad facköversättning till polska direkt online. Behöver du mer information så når du oss på e-post dygnet runt.

The Native Translator är en global översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning bl.a. till polska direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>