Professionell översättning till kinesiska

Professionell översättning till kinesiska

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Översättning av dokument
 • Medicinska, juridiska, tekniska, finansiella dokument
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Översättningar av alla slag till 60 språk

Behöver du en auktoriserad översättning eller en kvalitetssäkrad facköversättning till kinesiska?

The Native Translator är en av få i Skandinavien verksamma översättningsbyråer som är certifierade enligt standarden ISO 17100, en ISO standard som är specifik för kvalitetssäkring av översättningsbyråer. Vi är specialiserade på kvalificerad översättning, dvs. facköversättning och auktoriserad översättning bl.a. till kinesiska. Vi utför auktoriserad översättning och specialiserad översättning inom finans, juridik, medicin och teknologi till kinesiska men också översättning av andra typer av texter som allmänna texter, brev och e-post.

Auktoriserad översättning till kinesiska

Dokument som skall användas i officiella sammanhang t.ex. i kontakt med myndigheter, domstolar, universitet eller i samband med affärstransaktioner måste nästan alltid översättas av en auktoriserad översättare.

Att en översättare är auktoriserad innebär att han/hon har passerat en kvalitetskontroll hos en myndighet eller organisation t.ex. Kammarkollegiet i Sverige, i Kina finns inte motsvarande system utan där skall en översättning notariseras. Dokument som typiskt måste översättas till kinesiska av en auktoriserad översättare är; betyg, certifieringar, domar, kontrakt och avtal, registreringsbevis och andra officiella dokument.

Facköversättning till kinesiska

Med facköversättning menar vi kvalificerad översättning inom t.e.x finans, juridik, medicin eller teknologi. Dvs. översättning som kräver en översättare med djupgående ämneskunskap inom det ämnesområde han/hon översätter. De översättare vi använder har ofta både universitetsstudier och praktisk arbetserfarenhet inom sitt ämnesområde. Vi översätter t.ex. tekniska manualer, instruktioner, handledningar, medicinska dokument som patientjournaler, bipacksedlar mm. till kinesiska.

Professionella översättningar till kinesiska från över 100 språk varav 25 online

Vi översätter texter och dokument till kinesiska från de flesta språk, bland dem arabiska, danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, koreanska, japanska, nederländska, norska, polska, rumänska, ryska, svenska, spanska, turkiska och tyska m.fl.

Detta får du när du beställer en kinesisk översättning hos The Native Translator

Vi levererar en professionell översättning av högsta kvalitet där språkbruk och terminologi är korrekt. Vi eftersträvar också att så långt möjligt bibehålla samma layout som i originaldokumentet.
Våra översättare är professionella universitetsutbildade översättare med kinesiska som modersmål. De är dessutom specialiserade inom det ämnesområde de översätter och förstår texten och kan terminologin så oavsett om du beställer en medicinsk översättning, en kvalificerad teknisk eller en juridisk översättning så har vi översättare med rätt kompetens.

ISO 17100 en branschspecifik certifiering

The Native Translator som är en del av The Translator Group är sedan 2010 en kvalitetscertifierad översättningsbyrå och från 2015 enligt ISO 17100. ISO 17100 lägger störst vikt på att kvalitetssäkra själva översättningsprocessen till skillnad från ISO 9000 som är en mer generell administrativ certifiering.

Sekretess en självklarhet

Som kund hos oss kan du vara trygg, vi hanterar dina dokument på ett försvarligt sätt. Sekretess är för oss en självklarhet, men vi tecknar gärna sekretessavtal för uppdrag som specifikt kräver det. Vi följer den nya normen ISO 27000 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Behöver du mer information eller vill du beställa en översättning till kinesiska?

Ladda upp ditt dokument här får du offert med både pris och förväntad leveranstid på en auktoriserad översättning eller kvalificerad facköversättning till kinesiska direkt online. Behöver du mer information så når du oss på e-post dygnet runt.

The Native Translator är en global översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning bl.a. till kinesiska direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>