Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Professionell översättning till amerikansk engelska ISO 17100

Behöver du översätta juridiska/finansiella dokument, medicinska texter en patientjournal eller komplexa tekniska texter till amerikansk engelska?

Då har du kommit rätt. Vi är specialiserade på kvalificerad översättning inom juridik, finans, medicin och teknik till engelska. När det gäller översättning till amerikansk engelska så använder vi alltid översättare som har amerikansk engelska som modersmål och som bor och lever i USA eller Canada.

Certifierad översättning till amerikansk engelska

I Sverige talar vi om auktoriserad översättning, i den anglosaxiska världen är motsvarade beteckning "certified translation". I Sverige är det Kammarkollegiet som ger en översättare auktorisation i USA är det ATA den amerikanska organisation som organiserar översättare som testar och certifierar.

Om ett dokument översättas av en svensk auktoriserad översättare skall det nästan alltid medfölja en apostille som bekräftar att översättaren är auktoriserad i Sverige det är inte nödvändigt om man använder en amerikansk översättare. Det kan dock trots detta vara nödvändigt med en apostille men som då bekräftar originaldokumentets eller en underskrifts äkthet. Vi har översättare som både är auktoriserade i Sverige och certifierade i USA.

Behöver min översättning notariseras i USA

Generellt sett är detta inte nödvändigt men ibland kan det krävas som exempel kan vi nämna boupptäckningar, registerdokument för företag, bokslut mm.

ISO 17100 en branschspecifik certifiering för översättare och översättningsbyråer

The Native Translator som är en del av The Translator Group är sedan 2010 en certifierad översättningsbyrå och från 2015 certifierad enligt ISO 17100. ISO 17100 lägger störst vikt på att kvalitetssäkra själva översättningsprocessen till skillnad från ISO 9000 som är en mer generell administrativ certifiering.

Sekretess en självklarhet

Vi översätter mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Behöver du mer information eller vill du beställa en översättning till amerikansk engelska?

Ladda upp ditt dokument här får du offert med både pris och förväntad leveranstid på en auktoriserad översättning eller kvalificerad facköversättning till engelska direkt online. Behöver du mer information så når du oss på e-post dygnet runt.

The Native Translator är en global översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning bl.a. till amerikansk engelska direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>