Översättning till amerikansk engelska

Professionell översättning till amerikansk engelska ISO 17100

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Översättning av dokument
 • Medicinska, juridiska, tekniska, finansiella dokument
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Översättningar av alla slag till 60 språk

Facköversättning och auktoriserad översättning av juridiska/finansiella dokument, medicinska texter, patientjournaler och komplexa tekniska texter till amerikansk engelska

Om du behöver en text eller ett dokument översatt till amerikansk engelska så har du kommit rätt. Vi är specialiserade på kvalificerad översättning inom juridik, finans, medicin och teknik till engelska. När det gäller översättning till amerikansk engelska så använder vi alltid översättare som har amerikansk engelska som modersmål och som bor och lever i USA eller Canada.

Certifierad översättning till amerikansk engelska

I Sverige talar vi om auktoriserad översättning, i den anglosaxiska världen är motsvarade beteckning "certified translation". I Sverige är det Kammarkollegiet som ger en översättare auktorisation i USA är det ATA den amerikanska organisation som organiserar översättare som testar och certifierar.

Om ett dokument översättas av en svensk auktoriserad översättare skall det nästan alltid medfölja en apostille som bekräftar att översättaren är auktoriserad i Sverige det är inte nödvändigt om man använder en amerikansk översättare. Det kan dock trots detta vara nödvändigt med en apostille men som då bekräftar originaldokumentets eller en underskrifts äkthet. Vi har översättare som både är auktoriserade i Sverige och certifierade i USA.

Behöver min översättning notariseras i USA

Generellt sett är detta inte nödvändigt men ibland kan det krävas som exempel kan vi nämna boupptäckningar, registerdokument för företag, bokslut mm.

ISO 17100 en branschspecifik kvalitetscertifiering för översättningsbyråer

Att välja rätt översättningsbyrå är avgörande för ett bra resultat och historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller kvalitetscertifiering. Vi var en av de första översättningsbyråerna i Europa som blev kvalitetscertifierad och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001. Läs mer om våra kvalitetscertifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Sekretess en självklarhet

Som kund hos oss kan du vara trygg, vi hanterar dina dokument på ett försvarligt sätt. Sekretess är för oss en självklarhet, men vi tecknar gärna sekretessavtal för uppdrag som specifikt kräver det. Vi följer den nya normen ISO 27000 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Behöver du mer information eller vill du beställa en översättning till amerikansk engelska?

Ladda upp ditt dokument här får du offert med både pris och förväntad leveranstid på en auktoriserad översättning eller kvalificerad facköversättning till engelska direkt online. Behöver du mer information så når du oss på e-post dygnet runt.

The Native Translator är en global översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning bl.a. till amerikansk engelska direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>