Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Professionell översättning till bulgariska

Behöver du en auktoriserad översättning eller en kvalificerad facköversättning till bulgariska?

The Native Translator är en av få i Skandinavien verksamma översättningsbyråer som är certifierade enligt ISO standarden ISO 17100, den ISO standard som är specifik för kvalitetssäkring av översättningsbyråer. Vi är specialiserade på kvalificerad översättning, dvs. facköversättning och auktoriserad översättning bl.a. till bulgariska. Vi utför auktoriserad översättning och specialiserad översättning inom finans, juridik, medicin och teknologi till bulgariska men också översättning av andra typer av texter som allmänna texter, brev och e-post.

Auktoriserad översättning till bulgariska

Dokument som skall användas i officiella sammanhang t.ex. mot myndigheter, domstolar, universitet eller i samband med affärstransaktioner måste nästan alltid översättas av en auktoriserad översättare.
Att en översättare är auktoriserad innebär att han/hon har passerat en kvalitetskontroll hos en myndighet eller organisation t.ex. Kammarkollegiet i Sverige eller Justitieministeriet i Bulgarien. Dokument som typiskt måste översättas av en auktoriserad översättare till bulgariska är; betyg, certifieringar, domar, kontrakt och avtal, registreringsbevis och andra officiella dokument.

Facköversättning till bulgariska

Med facköversättning menar vi kvalificerad översättning inom t.e.x finans, juridik, medicin eller teknologi. Dvs översättning som kräver en översättare med djupgående ämneskunskap inom det ämnesområde han/hon översätter. De översättare vi använder har ofta både universitetsstudier och praktisk arbetserfarenhet inom det ämnesområde de översätter. Vi översätter t.ex. tekniska manualer, instruktioner, handledningar, medicinska dokument som patientjournaler, bipacksedlar mm. till bulgariska.

Professionella översättningar till bulgariska från över 100 språk varav 25 online

Vi översätter texter och dokument till bulgariska från de flesta språk, bland dem arabiska, danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, kinesiska, koreanska, japanska, nederländska, norska, svenska, spanska, turkiska, tyska och ryska m.fl.

Våra översättare översätter enbart till sitt bulgariska modersmål

Facköversättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:
    •    genomgått universitetsutbildning som översättare
    •    enbart översätter till det fackområde han/hon specialiserat sig på
    •    enbart översätter till sitt bulgariska modersmål

Bulgariska  är det enda språket inom den europeiska unionen som använder det kyrilliska alfabetet. Det är också en anledning till att översättaren måste har bulgariska som sitt modersmål vid översättning.

Detta får du när du beställer en översättning till bulgariska hos The Native Translator

Vi levererar en professionell översättning av högsta kvalitet där språkbruk och terminologi är korrekt. Vi eftersträvar också att så långt möjligt bibehålla samma layout som i originaldokumentet.
Våra översättare är professionella universitetsutbildade översättare med bulgariska som modersmål. De är dessutom specialiserade inom det ämnesområde de översätter och förstår texten och kan terminologin så oavsett om du beställer en medicinsk översättning, en kvalificerad teknisk eller en juridisk översättning till bulgariska så har vi översättare med rätt kompetens.
Om du behöver en auktoriserad översättning så eftersträvar vi att göra den i det land där översättningen skall användas av en lokalt auktoriserad översättare, det finns dock undantag till exempel när en översättning skall legaliseras hos en ambassad eller ett konsulat.
Vi är certifierade enligt ISO 17100 och lämnar naturligtvis kvalitetsgaranti på de översättningar vi utför.

ISO 17100 en branschspecifik certifiering

The Native Translator som är en del av The Translator Group är sedan 2010 en certifierad översättningsbyrå och från 2015 certifierad enligt ISO 17100. ISO 17100 lägger störst vikt på att kvalitetssäkra själva översättningsprocessen till skillnad från ISO 9000 som är en mer generell administrativ certifiering.

Sekretess en självklarhet

Vi översätter mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Behöver du mer information eller vill du beställa en översättning till bulgariska?

Ladda upp ditt dokument här får du offert med både pris och förväntad leveranstid på en auktoriserad översättning eller kvalificerad facköversättning till bulgariska direkt online. Behöver du mer information så når du oss på e-post dygnet runt.

The Native Translator är en global översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning bl.a. till bulgariska direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>