Trustpilot TrustScore 4.8

Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Professionell översättning från serbiska till svenska ISO 17100

Auktoriserad översättning och kvalificerad facköversättning från serbiska till svenska

The Native Translator är en av få i Skandinavien verksamma översättningsbyråer som är certifierade enligt ISO standarden ISO 17100. Vi är specialiserade på kvalificerad översättning, dvs. facköversättning och auktoriserad översättning bl.a. från serbiska till svenska. Vi utför auktoriserad översättning och specialiserad översättning inom finans, juridik, medicin och teknologi från serbiska men också översättning av andra typer av texter som allmänna texter, brev och e-post.

Auktoriserad översättning från serbiska till svenska

Dokument som skall användas i officiella sammanhang t.ex. i kontakt med myndigheter, domstolar, universitet eller i samband med affärstransaktioner måste nästan alltid översättas från serbiska till svenska av en auktoriserad översättare.
Att en översättare är auktoriserad innebär att han/hon har passerat en kvalitetskontroll hos en myndighet eller organisation t.ex. Kammarkollegiet i Sverige eller Justitieministeriet i Serbien. Dokument som typiskt måste översättas från serbiska till svenska av en auktoriserad översättare är; betyg, domar, kontrakt och avtal, personbevis, registreringsbevis och andra officiella dokument.

Facköversättning från serbiska till svenska

Med facköversättning menar vi kvalificerad översättning inom t.e.x finans, juridik, medicin eller teknologi. De översättare vi använder har ofta både universitetsstudier och praktisk arbetserfarenhet inom det ämnesområde de översätter. Vi översätter t.ex. tekniska manualer, instruktioner, handledningar, medicinska dokument som patientjournaler, bipacksedlar mm. från serbiska till svenska.

Varför välja The Native Translator för översättningar från serbiska till svenska?

  • Specialiserad Expertis: Våra översättare är inte bara språkexperter utan har även djupgående kunskap inom finans, juridik, medicin och teknik. Det garanterar att dina dokument översätts korrekt och att nyanserna i de olika ämnesområdena beaktas.

  • Auktoriserade Översättningar: Vid behov av officiellt erkända översättningar är våra auktoriserade översättare redo att hjälpa dig. Vi förstår vikten av exakthet och formell giltighet, särskilt inom rättsliga och medicinska områden.

  • Sekretess och Säkerhet: Vi värnar om sekretessen för dina dokument. Vår plattform och våra processer är utformade för att säkerställa högsta möjliga säkerhet och integritet för din information.

  • Kulturell Anpassning: Översättningar handlar inte bara om ord, utan också om att förmedla kulturella nyanser. Våra översättare tar hänsyn till kulturella skillnader och anpassar översättningarna för att de ska vara relevanta och effektiva för din målgrupp.

  • Tidsmedvetenhet: Vi förstår vikten av att leverera översättningar i tid. Våra projektledare arbetar nära med dig för att fastställa realistiska tidsramar och se till att dina översättningar levereras enligt överenskommelse.

Våra kompetensområden:

  • Finans: Vi hjälper till med översättningar av finansiella dokument, rapporter, årsredovisningar och mer.

  • Juridik: Våra auktoriserade översättare har erfarenhet av juridiska dokument som kontrakt, avtal och rättsliga handlingar.

  • Medicin: För medicinska översättningar, inklusive patientjournaler, kliniska prövningsprotokoll och medicinska forskningsrapporter, kan du lita på vår expertis.

  • Teknik: Vi hanterar tekniska översättningar av användarmanualer, teknisk dokumentation och mer.

Översättning från serbiska till svenska med kvalitetsgaranti ISO 17100

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller certifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna som blev kvalitetscertifierade och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi också upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001 samt standarden för betalningssäkerhet PCI Security Standards. Läs mer om våra certifieringar.

Sekretess och GDPR

Som kund hos oss kan du vara trygg, vi hanterar dina dokument på ett försvarligt sätt. Sekretess är för oss en självklarhet, men vi tecknar gärna sekretessavtal för uppdrag som specifikt kräver det. Vi följer den nya normen ISO 27000 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Behöver du mer information eller vill du beställa en översättning från serbiska till svenska?

Ladda upp ditt dokument  här får du offert med både pris och förväntad leveranstid på en auktoriserad översättning eller kvalificerad facköversättning från serbiska till svenska direkt online. Behöver du mer information så når du oss på e-post dygnet runt.

The Native Translator är en global översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning bl.a. från serbiska till svenska direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>