Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Professionell översättning från serbiska till svenska ISO 17100

Behöver du en auktoriserad översättning eller en kvalificerad facköversättning från serbiska till svenska?

The Native Translator är en av få i Skandinavien verksamma översättningsbyråer som är certifierade enligt ISO standarden ISO 17100. Vi är specialiserade på kvalificerad översättning, dvs. facköversättning och auktoriserad översättning bl.a. från serbiska till svenska. Vi utför auktoriserad översättning och specialiserad översättning inom finans, juridik, medicin och teknologi från serbiska men också översättning av andra typer av texter som allmänna texter, brev och e-post.

Auktoriserad översättning från serbiska till svenska

Dokument som skall användas i officiella sammanhang t.ex. i kontakt med myndigheter, domstolar, universitet eller i samband med affärstransaktioner måste nästan alltid översättas av en auktoriserad översättare.
Att en översättare är auktoriserad innebär att han/hon har passerat en kvalitetskontroll hos en myndighet eller organisation t.ex. Kammarkollegiet i Sverige eller Justitieministeriet i Serbien. Dokument som typiskt måste översättas från serbiska till svenska av en auktoriserad översättare är; betyg, domar, kontrakt och avtal, personbevis, registreringsbevis och andra officiella dokument.

Facköversättning från serbiska till svenska

Med facköversättning menar vi kvalificerad översättning inom t.e.x finans, juridik, medicin eller teknologi. De översättare vi använder har ofta både universitetsstudier och praktisk arbetserfarenhet inom det ämnesområde de översätter. Vi översätter t.ex. tekniska manualer, instruktioner, handledningar, medicinska dokument som patientjournaler, bipacksedlar mm. från serbiska till svenska.

Professionella översättningar från serbiska till svenska

Vi översätter texter och dokument till svenska från de flesta språk, bland dem arabiska, bulgariska, danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, kinesiska, koreanska, japanska, nederländska, norska, polska, rumänska, ryska, serbiska, spanska, ungerska och tyska m.fl.

Detta får du när du beställer en översättning från serbiska till svenska hos The Native Translator

Vi levererar en professionell översättning av högsta kvalitet där språkbruk och terminologi är korrekt. Vi eftersträvar också att så långt möjligt bibehålla samma layout som i originaldokumentet.
Våra översättare är professionella universitetsutbildade översättare. De är specialiserade inom det ämnesområde de översätter och förstår texten och kan terminologin så oavsett om du beställer en medicinsk översättning, en kvalificerad teknisk eller en juridisk översättning från serbiska till svenska så har vi översättare med rätt kompetens.
Om du behöver en auktoriserad översättning så eftersträvar vi att använda en av Kammarkollegiet auktoriserad översättare men vi använder också översättare auktoriserade av det serbiska utrikesdepartementet. Vi är certifierade enligt ISO 17100 och lämnar naturligtvis kvalitetsgaranti på de översättningar vi utför.

ISO 17100 en branschspecifik certifiering

The Native Translator som är en del av The Translator Group är sedan 2010 en certifierad översättningsbyrå och från 2015 certifierad enligt ISO 17100. ISO 17100 lägger störst vikt på att kvalitetssäkra själva översättningsprocessen till skillnad från ISO 9000 som är en mer generell administrativ certifiering.

Sekretess en självklarhet

Vi översätter mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla översättningsuppdrag under sträng sekretess.

Behöver du mer information eller vill du beställa en översättning från serbiska till svenska?

Ladda upp ditt dokument  här får du offert med både pris och förväntad leveranstid på en auktoriserad översättning eller kvalificerad facköversättning från serbiska till svenska direkt online. Behöver du mer information så når du oss på e-post dygnet runt.

The Native Translator är en global översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning bl.a. från serbiska till svenska direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>