The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Översättning av verksamhetsberättelser och årsbokslut

Auktoriserad översättning av bokslut och verksamhetsberättelser till engelska och 25 andra språk.

Framtagning, publicering och översättning av en årsredovisning kräver noggrann planering och tar mycket tid för företagets medarbetare. Rapporten är ett av de viktigaste dokument ett publikt företag publicerar, att informationen i rapporten liksom den använda terminologin måste vara korrekt är en självklarhet och det gäller självfallet även när årsredovisningen och verksamhetsberättelsen översätts.

Auktoriserade översättare med kompetens inom juridik och ekonomi.

Du kan beställa en auktoriserad översättning av bokslut och verksamhetsberättelse till engelska och 25 andra språk direkt online. Vi utför auktoriserad översättning utöver till engelska också till tyska, franska, spanska, italienska, ryska, kinesiska, portugisiska och ca 25 andra av världens större språk.

VÅRT LÖFTE TILL DIG SOM KUND

Kvalitetsgaranti

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller certifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna som blev certifierad enligt EN-15038, den första för översättningsbyråer specifika certifieringen. När denna 2015 avlöstes av ISO 17100 var vi nummer 7 i Europa att bli certifierad enligt den nya ISO standarden. Utöver ISO 17100 så lever vi också upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001. Här kan du läsa mer om våra Opens internal link in current windowcertifieringar.

Att beställa en översättning skall vara enkelt och smidigt

För våra företagskunder eftersträvar vi att uppfattas som en ”intern resurs”, det skall vara lätt och smidigt att kontakta oss och också att beställa en översättning. Vi hanterar alla dokumenttyper i alla format och kan också hjälpa till med layoutarbete, vi har en egen DTP avdelning som hanterar den här typen av uppdrag. Opens window for sending emailKontakta oss för en offert.

Rätt pris på översättning

Vi tror att vi är en av de billigaste översättningsbyråerna verksamma i Sverige idag. Genom en effektiv organisation så har vi kunnat pressa våra priser utan att kompromissa med kvaliteten. Våra översättare är universitetsutbildade, har målspråket som modersmål och är kvalificerade facköversättare och auktoriserade översättare. Du kan få en snabb Opens internal link in current windowoffert online

Sekretess

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är en självklarhet för oss. Vid behov tecknar vi gärna ett NDA (sekretessavtal) med er som uppdragsgivare. 

Kontakt

Du kan nå oss på Opens window for sending emaile-post dygnet runt året runt om du behöver mer information.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.