Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Översättning av manualer från tyska till svenska ISO 17100

Professionell översättning av manualer och bruksanvisningar från tyska till svenska.

The Native Translator är specialist på kostnadseffektiv översättning av manualer, handledningar och bruksanvisningar från tyska till svenska. Som ISO 17100 certifierad översättningsbyrå så levererar vi kvalitetssäkrad översättning utförd av professionella facköversättare med ämneskompetens. Vi översätter och lokaliserar teknisk dokumentation för företag och institutioner inom områden som energi och miljö, fordonsindustri, IT, medicinteknik, tillverkningsindustri och transport från tyska till svenska.

Kvalitetssäkrad översättning av manualer från tyska

Som ISO 17100 certifierad översättningsbyrå så kvalitetssäkrar vi vårt arbeta i alla led. När vi översätter manualer och bruksanvisningar från tyska till svenska så använder vi översättare som är flytande på tyska men har svenska som modersmål. De är självklart så kallade facköversättare vilket innebär att de är specialiserade inom det ämnesområde de översätter. När översättningen är klar så korrekturläses den av annan översättare med samma kompetens som den som gjorde den initiala översättningen allt för att säkra att det inte smugit sig in fel.

Användning av terminologidatabaser

Vid större uppdrag och längre samarbeten upprättar vi alltid terminologidatabaser för att säkra att vi alltid använder kundspecifik terminologi när sådan finns. En annan fördel är att det förbättrar homogeniteten i en text, mellan olika texter och inte minst det gör översättningen billigare då vi kan återanvända redan översatta textstycken.

Kostnadseffektiv översättning av manualer

Vårt arbetssätt och de stora volymer vi hanterar gör att vi kan hålla mycket låga priser på översättning av manualer från tyska till svenska. En kvalitetssäkrad översättning kostar ca: SEK 1,30-1,40/ord beroende på ämnesområde och det är för den kvalitet vi levererar marknadens billigaste manualöversättning.

Kvalitetsgaranti ISO 17100

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller certifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna som blev certifierad enligt EN-15038, den första för översättningsbyråer specifika certifieringen. När denna 2015 avlöstes av ISO 17100 var vi nummer 7 i Europa att bli certifierad enligt den nya ISO standarden. Utöver ISO 17100 så lever vi också upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001.

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är naturligtvis alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. 

Behöver du mer information eller vill du beställa en översättning av en manual från tyska?

Ladda upp ditt dokument här får du en offert på en översättning av din manual online.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalificerad kvalitetssäkrad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>