Översättning av manualer från ryska till svenska

Översättning av manualer från ryska till svenska ISO 17100

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Tekniska facköversättningar
 • Specialistöversättare med teknisk utbildning
 • Modern terminologihantering med CAT
 • Tekniska översättningar av alla slag till 60 språk

Professionell översättning av manualer och bruksanvisningar från ryska till svenska.

The Native Translator är specialist på kostnadseffektiv översättning av manualer, handledningar och bruksanvisningar från ryska till svenska. Som ISO 17100 certifierad översättningsbyrå så levererar vi kvalitetssäkrad översättning utförd av professionella facköversättare med ämneskompetens. Vi översätter och lokaliserar teknisk dokumentation för företag och institutioner inom områden som energi och miljö, fordonsindustri, IT, medicinteknik, tillverkningsindustri och transport från ryska till svenska och svenska till ryska.

Kvalitetssäkrad översättning av manualer från ryska

Som ISO 17100 certifierad översättningsbyrå så kvalitetssäkrar vi vårt arbeta i alla led. När vi översätter manualer och bruksanvisningar från ryska till svenska så använder vi översättare som är flytande på ryska men har svenska som modersmål. De är självklart så kallade facköversättare vilket innebär att de är specialiserade inom det ämnesområde de översätter. När översättningen är klar så korrekturläses den av annan översättare med samma kompetens som den som gjorde den initiala översättningen för att kvalitetssäkra översättningen.

Användning av terminologidatabaser

Vid större uppdrag och längre samarbeten upprättar vi alltid terminologidatabaser för att säkra att vi alltid använder kundspecifik terminologi när sådan finns. En annan fördel är att det förbättrar homogeniteten i en text, mellan olika texter och inte minst det gör översättningen billigare då vi kan återanvända redan översatta textstycken.

Kostnadseffektiv översättning av manualer

Vårt arbetssätt och de stora volymer vi hanterar gör att vi kan hålla mycket låga priser på översättning av manualer från ryska till svenska. En kvalitetssäkrad översättning kostar ca: SEK 1,50-1,60/ord beroende på ämnesområde och det är för den kvalitet vi levererar marknadens billigaste manualöversättning.

Kvalitetsgaranti ISO 17100

Att välja rätt översättningsbyrå är avgörande för ett bra resultat och historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller kvalitetscertifiering. Vi var en av de första översättningsbyråerna i Europa som blev kvalitetscertifierad och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001. Läs mer om våra kvalitetscertifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Sekretess är för oss en självklarhet

GDPR förändrade 2018 det sätt som många hanterade personuppgifter på men det är inte bara personuppgifter som behöver sträng sekretess. Industrispionage är idag vardag och resultatet av många års forsknings och utvecklingsarbete kan lätt spolieras om känslig information inte hanteras ansvarsfullt. Vi lever upp till mycket höga krav på informationssäkerhet och följer riktlinjerna i ISO 27001.

Behöver du mer information eller vill du beställa en översättning av en manual från ryska?

För mindre uppdrag kan du beställa en översättning direkt online, för större volymer och vid längre samarbeten sänder du dokumentet till oss på e-post för en offert. Offert översättning av manual från ryska.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalificerad kvalitetssäkrad översättning direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>