The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Översättning av manualer från engelska till svenska

Professionell översättning av manualer och bruksanvisningar från engelska till svenska.

The Native Translator är specialisten på kostnadseffektiv översättning av manualer och bruksanvisningar från engelska till svenska. Som ISO 17100 certifierad översättningsbyrå så levererar vi kvalitetssäkrad översättning utförd av professionella facköversättare med ämneskompetens. Vi har lång erfarenhet av att översätta och lokalisera teknisk dokumentation för företag och institutioner inom områden som energi och miljö, fordonsindustri, IT, medicinteknik, tillverkningsindustri och transport. Vi översätter manualer, handböcker, produktspecifikationer, driftinstruktioner och utbildningsmaterial mm. från engelska och över 30 andra språk.

Kvalitetssäkrad översättning av manualer från engelska

Som ISO 17100 certifierad översättningsbyrå så kvalitetssäkrar vi vårt arbeta i alla led. När vi översätter manualer och bruksanvisningar från engelska till svenska så använder vi översättare som är flytande på engelska men har svenska som modersmål. De är självklart så kallade facköversättare vilket innebär att de är specialiserade inom just det ämnesområde de översätter. När översättningen är klar så korrekturläses den av annan översättare med samma kompetens som den som gjorde den initiala översättningen för att säkra att det inte smugit sig in fel.

Användning av terminologidatabaser

Vid större uppdrag och längre samarbeten upprättar vi alltid terminologidatabaser för att säkra att vi alltid använder kundspecifik terminologi när sådan finns. En annan fördel är att det förbättrar homogeniteten i en text, mellan olika texter och inte minst det gör översättningen billigare då vi kan återanvända redan översatta textstycken.

Kostnadseffektiv översättning av manualer

Vårt arbetssätt och de stora volymer vi hanterar gör att vi kan hålla mycket låga priser på översättning av manualer från engelska till svenska. En kvalitetssäkrad översättning kostar ca: SEK 1,30-1,40/ord beroende på ämnesområde och det är för den kvalitet vi levererar marknadens billigaste manualöversättning.

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är naturligtvis alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. 

Behöver du mer information eller vill du beställa en översättning av en manual från engelska?

Öppnar intern länk i nuvarande fönsterLadda upp ditt dokument här får du en offert på en översättning av din manual online.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post.

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalificerad kvalitetssäkrad översättning direkt över internet.