The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Översättning av hemsidor till tyska

Professionell översättning av hemsidor, webbplatser och andra webbtexter till tyska

När man vill expandera sin verksamhet in på en ny marknad så handlar idag mycket om att vara tillgänglig och synlig online. Tyskland är Sveriges största handelspartner och det är därför naturligt att prioritera en översättning av hemsidan till just tyska. Det finns flera undersökningar som visar på effekten av en lokal hemsida översatt till den potentiella kundens eget språk. Ofta kan en lokal hemsida fort öka omsättningen med över 25% på den marknad där man vill expandera bara genom att göra sig tillgänglig på det lokala språket. Det är därför oerhört enkelt att göra ett business case på en översättning av hemsidan till tyska.

Vad är viktigt att tänka på innan jag beställer en översättning av min hemsida?

Som alltid när det gäller översättning så blir resultatet sällan bättre än originaltexten. Arbeta därför igenom dina texter så att de är riktigt bra innan du lämnar dem till översättning. Att korrekt terminologi används är också en viktig faktor som man måste ta hänsyn till. Arbetar du i en bransch med många fackuttryck så bör du kanske upprätta en terminologilista, dvs. lista med de fackuttryck som är viktiga för er och så börjar vi med att översätta dem. Ni bekräftar vårt förslag på terminologi innan vi börjar med att översätta hemsidan till tyska. På det här sättet säkrar vi inte bara att rätt termer används men kan också arbeta med en SEO-anpassning (sökordsoptimering) av texten i ett mycket tidigt skede.

Hur mycket kostar det att översätta hemsidan till tyska?

Det beror naturligtvis på hur mycket text som skall översättas och hur ni levererar texten till oss, får vi den i MS Word eller Excel eller skall vi hämta ut den från er CMS (Content Management System) dvs. det webbpubliceringsverktyg som hemsidan ligger i och lägga in den nya texten eller gör er egen IT avdelning det.

När det gäller själva översättningen så skall du räkna med ca: SEK 1,60/ord för en professionell översättning av hemsidan till tyska. Vi använder endast professionella facköversättare med tyska som modersmål i vår verksamhet detta är en del av den kvalitetsgaranti som vi lämnar på de uppdrag som vi utför.

Behöver du mer information eller vill du beställa en översättning av din hemsida till tyska?

Öppnar intern länk i nuvarande fönsterLadda upp din text här får du offert på en översättning.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post.

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalificerad kvalitetssäkrad översättning till tyska direkt över internet.