The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Översättning av hemsidor till engelska

Professionell översättning av hemsidor, webbplatser och andra webbtexter till engelska

När man vill expandera sin verksamhet in på en ny marknad så handlar mycket idag om att vara tillgänglig och synlig online. Det finns flera undersökningar som visar på effekten av en lokal hemsida översatt till den potentiella kundens eget språk. I vissa språkområden som t.ex. Japan och Frankrike kan det i stort sett handla om att vinna eller försvinna. Det första steget i en internationalisering är dock alltid att översätta sin hemsida till det "globala affärsspråket" engelska. Med en engelskspråkig hemsida så når man väldigt många potentiella kunder på många marknader.

Vad är viktigt att tänka på innan jag beställer en översättning av min hemsida?

Som alltid när det gäller översättning så blir resultatet sällan bättre än originaltexten. Arbeta därför igenom dina texter så att de är riktigt bra innan du lämnar dem till översättning. Att korrekt terminologi används är också en viktig faktor som man måste ta hänsyn till. Arbetar du i en bransch med många fackuttryck så bör du kanske upprätta en terminologilista, dvs. lista med de fackuttryck som är viktiga för er och så börjar vi med att översätta dem. Ni bekräftar vårt förslag till engelsk terminologi innan vi börjar översättningen av hemsidan. På det här sättet säkrar vi inte bara att rätt termer används men kan också arbeta med en SEO-anpassning (sökordsoptimering) av texten i ett tidigt skede.

Hur mycket kostar det att översätta hemsidan till engelska?

Det beror naturligtvis på hur mycket text som skall översättas och hur ni levererar texten till oss. Skall vi hämta ut den från er CMS (Content Management System) det webbpubliceringsverktyg som hemsidan ligger i och lägga in den nya texten eller gör er egen IT avdelning det.

När det gäller själva översättningen så skall du räkna med ca: SEK 1,50/ord för en professionell översättning. Vi använder endast professionella facköversättare med engelska som modersmål i vår verksamhet vilket är en del av den kvalitetsgaranti som vi lämnar på alla de uppdrag vi utför.

Behöver du mer information eller vill du beställa en översättning av din hemsida till engelska?

Öppnar intern länk i nuvarande fönsterLadda upp din text här får du offert på en översättning.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post.

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalificerad kvalitetssäkrad översättning till engelska direkt över internet.